Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012

Αυτός είναι ο προϋπολογισμός για το 2013 – Ύφεση 4,5% και ανεργία στο 22,8%

 
Ύφεση 4,5% το 2013 και ανεργία στο 22,8% από 22,4% το 2012 προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2013 που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ο προϋπολογισμός θα έχει οριακό πρωτογενές πλεόνασμα 748 εκατ. ευρώ (0,4% του ΑΕΠ), ενώ το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης (μαζί με τόκους) διαμορφώνεται στα 9,4 δισ. ευρώ. Η ύφεση το 2012 εκτιμάται πλέον στο 6,5% του ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται στο 189,1% του ΑΕΠ έναντι προηγούμενης εκτίμησης στο 179,3%.
Δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 10,9 δισ. ευρώ περιλαμβάνει για το 2013 ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας. Από αυτές η καθαρή επίδραση από περικοπές δαπανών αναμένεται στα 7,6 δισ. ευρώ και η καθαρή επίδραση από φορολογικές παρεμβάσεις ανέρχεται στα 1,8 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, από την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα αναμένεται εξοικονόμηση ύψους 384,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 150 εκατ. ευρώ από την περικοπή στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και τα 234,5 εκατ. ευρώ από την μείωση των μη μισθολογικών δαπανών των υπουργείων.
Από τις παρεμβάσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αναμένονται εξοικονομήσεις 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 10 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την περικοπή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και τα 40μ εκατ. ευρώ από την περικοπή αποδόσεων από τον ΣΑΤΑ.
Μαχαίρι 1,17 δισ. ευρώ θα μπει στις δαπάνες για μισθοδοσία
Ειδικότερα, 30,7 εκατ. ευρώ θα εξοικονομηθούν από τη μείωση του αριθμού των συμβασιούχων κατά 10% επιπλέον του βασικού σεναρίου, 9,9 εκατ. ευρώ από τον εξορθολογισμό του γενικού μισθολογίου (πλην ΔΕΚΟ και ειδικών μισθολογίων), στα 127,2 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν οι περικοπές των ειδικών μισθολογίων εκτός ένστολων και στα 130,4 εκατ. ευρώ οι περικοπές ειδικών μισθολογίων με τους ένστολους.
Από την κατάργηση των δώρων στο δημόσιο τομέα θα εξοικονομηθούν 430,6 εκατ. ευρώ, ενώ από την νέου τύπου εργασιακή εφεδρεία (προσυνταξιοδότηση) θα περικοπούν δαπάνες 5,8 εκατ. ευρώ.
Από τη μείωση της μισθολογικής δαπάνης στους ΟΤΑ θα εξοικονομηθούν 54,9 εκατ. ευρώ, ενώ από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στους υπαλλήλους της Βουλής θα εξοικονομηθούν 10,9 εκατ. ευρώ.
Από την κατάργηση των εξαιρέσεων του ενιαίου μισθολογίου θα περικοπούν 15,6 εκατ. ευρώ, ενώ από τη μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης και λοιπών παροχών θα εξοικονομηθούν 2 εκατ. ευρώ. Στα 10,7 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η μείωση από τον εξορθολογισμό της μισθολογικής δαπάνης των διευθυντών νοσοκομείων.
Στα 291,5 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η περικοπή δαπανών από την αναστολή του Κινήτρου Επίτευξης Στόχου και του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικού Στόχου στο Δημόσιο.
Στα 41,2 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η περικοπή δαπανών από την αδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη μείωση της μισθολογικής δαπάνης αναπληρωτών καθηγητών. Στα 8,9 εκατ. ευρώ θα ανέλθει η εξοικονόμηση από την μείωση προσωπικού σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, ενώ 3,4 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τη μείωση προσλήψεων.
Συνολική μείωση 4,6 δισ. ευρώ θα υποστούν οι συντάξεις
Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη, από τα 65 στα 67 έτη, θα εξοικονομήσει 631 εκατ. ευρώ. εξορθολογισμός των παροχών εφάπαξ του 2013 και 2014 θα εξοικονομήσει 247,3 εκατ. ευρώ.
Από την κλιμακωτή μείωση των συντάξεων από 5% έως 25% θα εξοικονομηθούν 1,08 δισ. ευρώ.
Από την κατάργηση παράτυπων συντάξεων που έχουν ήδη εντοπιστεί από την απογραφή θα εξοικονομηθούν 112,2 εκατ. ευρώ.
Από την κατάργηση των δώρων στις συντάξεις οι δαπάνες θα περικοπούν κατά 2,34 δισ. ευρώ.
Από τη μείωση των συντάξεων εξαιτίας περικοπών των ειδικών μισθολογίων θα εξοικονομηθούν 99,7 εκατ. ευρώ.
Από το πλαφόν στην κύρια σύνταξη ανύπανδρων θυγατέρων θα περικοπούν 41,7 εκατ. ευρώ.
Στα 30,8 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν οι περικοπές από τη μείωση των συντάξεων αιρετών, ενώ 6 εκατ. ευρώ θα βρεθούν από τη κατάργηση ειδικών συντάξεων συνδικαλιστών.
Από την αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ θα εξοικονομηθούν 90 εκατ. ευρώ.
Κατά 210,5 εκατ. ευρώ θα περικοπούν τα κοινωνικά επιδόματα, εκ των οποίων κατά 12,5 εκατ. ευρώ οι συντάξεις ανασφάλιστων ηλικιωμένων, κατά 86 εκατ. ευρώ τα οικογενειακά επιδόματα και κατά 30 εκατ. ευρώ τα ειδικά επιδόματα ανεργίας. Περικοπές 82 εκατ. ευρώ προβλέπονται στις αποζημιώσεις μετακίνησης για ασθενείς, και μειώσεις 25 εκατ. ευρώ στα ειδικά προγράμματα γεωργίας.
Στα 455,3 εκατ. ευρώ θα είναι οι περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη.
Από αυτές 390 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την φαρμακευτική δαπάνη των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, 36 εκατ. ευρώ από την εξοικονόμηση από τον νέο Υγειονομικό Χάρτη και 29,3 εκατ. ευρώ από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων.
Στα 303 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν οι περικοπές δαπανών στην Άμυνα.
Από τη μείωση των νεοεισερχόμενων στις στρατιωτικές ακαδημίες θα εξοικονομηθούν 4 εκατ. ευρώ, από τη μείωση λειτουργικών εξόδων 22 εκατ. ευρώ, από το κλείσιμο και την εμπορική αξιοποίηση στρατοπέδων θα περικοπούν δαπάνες ύψους 10 εκατ. ευρώ, από την επιπλέον περικοπή σε συμβάσεις στρατιωτικών προμηθειών θα εξοικονομηθούν 44 εκατ. ευρώ και από την ακύρωση νέων συμβάσεων στρατιωτικών εξοπλιστικών προμηθειών θα εξοικονομηθούν 223 εκατ. ευρώ.
Στα 122,6 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν οι περικοπές στην εκπαίδευση,
εκ των οποίων 23,1 εκατ. ευρώ αφορούν στη μείωση δαπανών κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, στα 24,3 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν οι περικοπές από τις συγχωνεύσεις ΑΕΙ – ΤΕΙ και 39 εκατ. ευρώ θα περικοπούν από τη μείωση επιχορηγήσεων εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (Πολιτισμός και Αθλητισμός).
Στα 248,7 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν οι περικοπές στις ΔΕΚΟ.
Από την αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ και τη μείωση λειτουργικών δαπανών θα εξοικονομηθούν 132 εκατ. ευρώ, από την περικοπή επιχορηγήσεων Κρατικού Προϋπολογισμού σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης θα εξοικονομηθούν 40,7 εκατ. ευρώ. Από την ένταξη των ΔΕΚΟ στο ενιαίο μισθολόγιο θα κοπούν δαπάνες 76 εκατ. ευρώ.
Στα 1,78 δισ. ευρώ θα ανέλθουν οι παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων.
Από τη μείωση των φορολογικών επιστροφών στους αγρότες θα εισπραχτούν 152,1 εκατ. ευρώ, από την επίδραση από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη θα εισπραχθούν 8 εκατ. ευρώ, από τη μείωση της επιδότησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ντίζελ στους αγρότες τα έσοδα αναμένονται στα 129,5 εκατ. ευρώ, από τις περικοπές στα οικογενειακά επιδόματα θα εισπραχθούν προσθετά 379 εκατ. ευρώ.
Από την αλλαγή στη φορολόγηση πλοίων (φορολογία πλοίων βάσει χωρητικότητας) αναμένονται 80 εκατ. ευρώ.
Από την εξίσωση στο πλαφόν των αποδοχών προς υπολογισμό ασφαλιστικών εισφορών αναμένονται έσοδα 608,7 εκατ. ευρώ.
Από το τέλος καπνιζόντων για χώρους διασκέδασης και εστίασης αναμένονται το 2013 εισπράξεις 36 εκατ. ευρώ και από τη φορολόγηση των τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ αναμένονται έσοδα 388,5 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: