Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2012

Νέο «χτύπημα» για τους συνταξιούχους Εκτακτη εισφορά 1% κάθε μήνα


Επιβολή ειδική εισφοράς 1% κάθε μήνα έχει κλειδώσει και θα αφορά όσους ασφαλισμένους έχουν ήδη πάρει εφάπαξ ανεξαρτήτως ταμείου. Έτσι λοιπόν θα πέσει και νέο μαχαίρι στις συντάξεις 800.000 ασφαλισμένων. Σύμφωνα με το «Εθνος» η εισφορά θα καταλογίζεται χωρίς να ληφθεί υπόψη αν οι υπόχρεοι είχαν καταβάλει ποσά μεγαλύτερα από το βοήθημα.
Η αρχική πρόβλεψη ήταν να επιβληθεί εισφορά μόνο σε όσους πήραν εφάπαξ από τα 23 Ταμεία που έδιναν αυξημένο βοήθημα από το '95 και μετά, ωστόσο η τελική απόφαση ήταν να γενικευτεί το μέτρο.
Και σαν να μην έφτανε η νέα εισφορά, έρχεται και η μείωση, κλιμακούμενη αυτή τη φορά, από τα 600 ευρώ ή τα 700 ευρώ σύμφωνα με το εναλλακτικό σενάριο από 1% ως και 20% στις μεγάλες συντάξεις.
Το τρίπτυχο των περικοπών φαίνεται να κλείνει με την έκτακτη εισφορά στις επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούν τα 400 ευρώ και θα είναι από 5% μέχρι και 20%.

Πως θα αποσυνδεθεί το χαράτσι από το λογαριασμό του ρεύματος


Το πάθημα φαίνεται ότι έγινε μάθημα στο υπουργείο Οικονομικών και έτσι για να αποφύγει το περσινό μπάχαλο με τη καταβολή του Τέλους Ακινήτων, έστειλε νέα διευκρινιστική εγκύκλιο στις εφορίες, ευελπιστώντας ότι θα εισπράξει περίπου όσα πέρσι παρά το ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή της διακοπής ηλεκτροδότησης.
Ειδικότερα, με βάση τη νέα εγκύκλιο:
  • Αν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγής, υποβάλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., προσκομίζοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αμέσως στο πρόγραμμα του Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. από τον υπόχρεο.
  • Αν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. µε µειωµένο συντελεστή, υποβάλει αίτηση επανεκκαθάρισης του τέλους µε μειωμένο συντελεστή, προσκοµίζοντας και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Η ∆.Ο.Υ., εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες, όπως έχουν προκύψει µετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθµός διπλοτύπου στην εφαρµογή Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ..
  • Αν ο υπόχρεος επιθυµεί, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο να αποκοπεί το ΕΕΤΗ∆Ε από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, προσέρχεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., υποβάλει τη σχετική αίτηση, καταβάλει την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του έτους 2012, καταχωρείται ο αριθµός διπλοτύπου στην εφαρµογή και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ..
  • Αν ο υπόχρεος δηλώνει αδυναµία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούµενου ποσού, προκειµένου να αποκοπεί το τέλος από το λογαριασµό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50 ευρώ, ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ..
  • Σε περίπτωση αλλαγής προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος (παρόχου), καταβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. η τρέχουσα και οι τυχόν ληξιπρόθεσµες δόσεις του ΕΕΤΗ∆Ε έτους 2012 και η ∆.Ο.Υ. χορηγεί άµεσα βεβαίωση για αλλαγή παρόχου. Το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ∆.Ο.Υ.. Εφόσον ο υπόχρεος δηλώσει αδυναµία καταβολής ολοκλήρου του απαιτούµενου ποσού, απαιτείται η καταβολή ποσού τουλάχιστον 50 ευρώ, ώστε να πραγµατοποιηθεί η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., προκειµένου να χορηγηθεί η βεβαίωση αλλαγής παρόχου.

Ερχονται τρία φορολογικά νομοσχέδια «φωτιά»


Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά τουλάχιστον τρία θα είναι τα φορολογικά νομοσχέδια που ετοιμάζεται να φέρει το υπουργείο Οικονομικών μέσα στους επόμενους μήνες, οι οποίοι θα είναι πραγματικά «φωτιά», αν λάβει κανείς υπόψιν ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένεται η ανακοίνωση και η ψήφιση των περικοπών ύψους 13,5 δισ ευρώ, η ενεργοποίηση της εξίσωσης του ΕΦΚ στο πετρέλαιο, η ψήφιση του νέου Προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο, που αναμένεται έως τα μέσα Οκτωβρίου, θα περιλαμβάνει όλες τις μεταβατικές διατάξεις έως τη πλήρη κατάργηση του ΚΒΣ, ενώ δεν αποκλείεται να συμπεριλαμβάνει και κάποιες νέες ρυθμίσεις που θα αφορούν π.χ. στη δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων πάσης φύσεως χωρίς την επιβολή προστίμων ή προσαυξήσεων, αλλά και στη παράταση της παραγραφής των χρήσεων 2000- 2006 έτσι ώστε να διενεργηθούν έλεγχοι με βάση το νέο σύστημα.
Αυτό ακριβώς το νέο σύστημα ελέγχων και το νέο ποινολόγιο- πρόστιμα, προσαυξήσεις και άλλες διοικητικές κυρώσεις όπως π.χ. αυστηρότερο «λουκέτο» για αλλεπάλληλες φορολογικές παραβάσεις- θα αποτελεί το περιεχόμενο του δευτέρου φορολογικού νομοσχεδίου, που θα φτάσει στη Βουλή αμέσως μετά και το ενδιαφέρον στρέφεται αναμφίβολα στο εάν τελικά υιοθετηθεί το αμερικανικό σύστημα των δειγματοληπτικών ελέγχων.
Το τρίτο και... βαρύτερο νομοσχέδιο θα έχει όλες τις αλλαγές που «καίνε» ήτοι τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, στον ΦΠΑ, στη φορολογία των ακινήτων. Οι εισηγήσεις είναι πολλές και ξεκινάνε από τη θεσμοθέτηση μιας πολύ μικρής κλίμακας- κάτι που θα επιβαρύνει τα μεσαία εισοδήματα- περνάνε από τη κατάργηση των φοροαπαλλαγών για εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ (εφόσον υιοθετηθεί το ίδιο εισοδηματικό κριτήριο με αυτό που θα ισχύσει για τα κοινωνικά επιδόματα) και φτάνουν έως τη ενοποίηση των συντελεστών του ΦΠΑ στα επίπεδα του 18% ή 19%, κάτι που θα επιβαρύνει τα είδη ευρείας κατανάλωσης, ενώ από τη δεδομένη ενοποίηση των φόρων στα ακίνητα είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν επιβαρύνσεις εφόσον το αφορολόγητο τεθεί χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα των 200.000 ευρώ.
Οι αποφάσεις θα ληφθούν με βασικό κριτήριο την εικόνα των εσόδων αλλά και τις προβολές που θα γίνουν για τα επόμενα χρόνια, με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις για το ΑΕΠ. Τα πρώτα μηνύματα ενισχύουν, πάντως, την εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών ότι θα υπάρξουν απώλειες από το φετινό φόρο εισοδήματος, παρά τη δυνατότητα καταβολής έως και σε επτά δόσεις, καθώς υπάρχει συσσώρευση βαρών σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, από τους φόρους που βεβαιώθηκαν και έπρεπε να καταβληθούν έως το τέλος Ιουλίου, δεν εισπράχθηκαν περίπου 90 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 18,5% των βεβαιωμένων φόρων κι όπως επισημαίνουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, εάν η τάση αυτή ενισχυθεί τον Αύγουστο, που λήγει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης για τη συντριπτική πλειοψηφία των φορολογούμενων, τότε οι αποκλίσεις στο τέλος της χρονιάς θα είναι εντυπωσιακές.

Μήνυμα του Δημάρχου Δωρίδος προς τους επιτυχόντε​ς των Πανελληνίω​ν

Γιώργος Καπεντζώνης

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί μαθητές
Η ανακοίνωση των βάσεων για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ αποτελεί στιγμή απολογισμού για χιλιάδες νέες και νέους που διεκδικούν τη θέση τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για αυτή την τόσο καθοριστική μέρα θα ήθελα να ευχηθώ πρώτα από όλα το καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας.
Σας συγχαίρω ανεξάρτητα από την επιτυχία και το αποτέλεσμα, σας συγχαίρω κυρίως για την προσπάθεια και τις θυσίες που κάνατε εσείς και οι οικογένειές σας όλο το διάστημα της  προετοιμασίας, για τον κόπο και τον χρόνο που διαθέσατε, την επιμονή και την υπομονή σας, τη δύναμη να παλεύετε για έναν στόχο. Αυτό είναι και το σημαντικότερο εφόδιο για την περαιτέρω σταδιοδρομία σας.
Από σήμερα και πέρα ξεκινάει μια νέα σελίδα στη ζωή σας είτε συνεχίσετε τις σπουδές σας είτε βγείτε στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς στην δεινή αυτή περίοδο για την χώρα μας, θα αντιμετωπίσετε εμπόδια και δυσκολίες. Όμως γνωρίζω ότι με τα εφόδια που έχετε πάρει από τις οικογένειες και τους δασκάλους σας, και κυρίως με τις νέες γνώσεις και εμπειρίες που θα αποκτήσετε από εδώ και πέρα, θα καταφέρετε να αντεπεξέλθετε στις δυσκολίες και να δημιουργήσετε έναν δικαιότερο και καλύτερο κόσμο.
Ο Δήμαρχος Δωρίδος
Γιώργος Καπεντζώνης

Η ταινία της εβδομάδας στο θερινό σινεμά

Ψαρεύοντας σολομούς στην Υεμένη
Aγγλική ταινία σε σκηνοθεσία Λάσε Χάλστρομ με τους: Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Έμιλι Μπλαντ, Κριστίν Σκοτ-Τόμας
Ένας Βρετανός ειδικός στην αλιεία και μια γοητευτική σύμβουλος επιχειρήσεων αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν το παράτολμο και δαπανηρότατο σχέδιο ενός σεΐχη για ψάρεμα σολομού στην έρημο της Υεμένης.
Μια ταινία με έξυπνο χιούμορ και γλυκερό συναίσθημα σε μια εξωτική ρομαντική δραμεντί η οποία πριμοδοτεί τον εύκολο ρομαντισμό εις βάρος της κοφτερής πολιτικής σάτιρας. Απο τον σκηνοθέτη της επιτυχημένης ταινίας "CHOCOLAT" και τον σεναριογράφο του "SLUMDOG MILLIONAIRE", με μια  Κριστίν Σκότ Τόμας σε κωμικό ρόλο-αποκάλυψη.

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Πανελλαδική συγκέντρωση σχολικών ειδών
για τα παιδιά που έχουν ανάγκη!

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για μία ακόμα χρονιά, καλεί όλους να συμμετέχουμε στην πανελλαδική εκστρατεία συγκέντρωσης σχολικών ειδών για τα παιδιά, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές.
Φέτος, η συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αυτή, είναι ακόμα πιο σημαντική με δεδομένη την απόλυτη φτώχεια που βιώνουν χιλιάδες παιδιά στη χώρα μας!
Με τη συμμετοχή όλων θα καταφέρουμε να μην αφήσουμε κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα ώστε να ξεκινήσει με αξιοπρέπεια και χαμόγελο τη νέα σχολική χρονιά!
Σήμερα που η φοίτηση των παιδιών στα σχολεία κάθε άλλο παρά δωρεάν είναι, που οι ελλείψεις στα δημόσια σχολεία είναι τεράστιες, που η Ελληνική οικογένεια αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών σε σχολικά, πρέπει όλοι να ενεργήσουμε με αλληλεγγύη στηρίζοντας όλους όσοι έχουν ανάγκη.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω των Κέντρων Στήριξης που διατηρεί πανελλαδικά αλλά και μέσα από πολλές δράσεις που αναπτύσσει, στηρίζει σταθερά χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης. Υλικά, κοινωνικά, ιατρικά είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη.
Σήμερα οι ανάγκες που καλούμαστε να καλύψουμε είναι τεράστιες, κάτι που αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία του οργανισμού μας, βάσει των οποίων από 01/01/2011 έως και 30/06/2012 στηρίξαμε πανελλαδικά 8.933 παιδιά και τις οικογένειές τους με σοβαράπροβλήματα διαβίωσης!
Αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε!
Τα σχολικά είδη που συγκεντρώνουμε είναι:
- Σχολικές τσάντες γυμνασίου -λυκείου
- Τετράδια 3- 4 θεμάτων
- Τετράδια (μπλε και χρωματιστά)
- Σχολικοί άτλαντες (γεωγραφικοί και πολιτικοί)
- Τέμπερες - Κηρομπογές
- Μπλοκ ζωγραφικής – ακουαρέλες
- Μαρκαδόρους - Ξυλομπογιες
- Μολύβια
- Στυλό
- Γόμες
- Ξύστρες
- Διορθωτικά
- Σχολικές τσάντες
- Πινέλα
- Κασετίνες
- Ντοσιέ (μεγάλα- μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα
- Φακέλους με λάστιχο
- Χαρτί Α4
- Διαφάνειες
- UHU (στικ και υγρή)
- Πλαστελίνες
- Διάφανο αυτοκόλλητο για ντύσιμο βιβλίων
- Ψαλιδάκια
- Γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λ.π.)
Tα σημεία συγκέντρωσης των σχολικών ειδών είναι:
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Αθήνα
Διεύθυνση: Στουντίου 1 & Γκλιάτη, Μαρούσι, Τ.Κ. 15126
Τηλ: 2106095844 - E-mail: support@hamogelo.gr
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στο Ίλιον
Διεύθυνση: Αγίας Ελένης & Πλήθωνος Γεμιστού, Παλατιανή Ίλιον, Τ.Κ. 13121
Τηλ: 2105781060 - 2118003075 - E-mail: ilion@hamogelo.gr
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Παπακυριαζή 3, Θεσσαλονίκη, T.K. 54645
Τηλ.: 2310 250160 – E-mail: thessaloniki@hamogelo.gr
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Πάτρα
Διεύθυνση: Όθωνος Αμαλίας 83, Πάτρα, Τ.Κ. 26221
Τηλ: 2610332499 - E-mail: patra@hamogelo.gr
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στον Πύργο Ηλείας
Διεύθυνση: Αραχώβης 3, Πύργος Ηλείας, Τ.Κ. 27100
Τηλ: 26210 81040 - E-mail: pyrgos@hamogelo.gr
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Αρχαία Κόρινθο
Διεύθυνση: Θέση Θέατρο, Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 20007
Τηλ: 2741032628-30 - E-mail: korinthos@hamogelo.gr
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Τρίπολη
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 22, Τρίπολη, Τ.Κ.22100
Τηλ: 2710234154 - E- mail: tripoli@hamogelo.gr
● Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας στην Χαλκίδα
Διεύθυνση: Αβάντων 65, Χαλκίδα, Τ.Κ.34100
Τηλ: 22210 79788 - E-mail: halkida@hamogelo.gr

Ειδικότητες 2012 Του ΙΕΚ Άμφισσας


Το  Δημόσιο Ι.Ε.Κ.  Άμφισσας ανακοινώνει ότι για το νέο σχολ. έτος 2012 -2013 στην Άμφισσα, θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες :
1.    Πληροφορικής
2.   Προσχολικής Αγωγής 
3.   Κομμωτικής 
Στο τμήμα Λιβαδειάς, θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες :
1.      Πληροφορικής
2.     Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής γεωργίας
3.     Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσικλετών 
Στο Πολύδροσο, θα λειτουργήσει η ειδικότητα :
 Πληροφορικής

Πληροφορίες  στο τηλέφωνο: 2265 0 72024 

Οι φωτιές και οι προσπάθειες κατάσβεσης σε όλη τη χώρα.

Κωνσταντίνος Μιχαλίτσης
Συντονιστής Κινήματος Ανεξάρτητων Ελλήνων Στερεάς Ελλάδας
Κάθε καλοκαίρι γινόμαστε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου πύρινης καταστροφής σε όλη την Ελλάδα και κάθε φορά ακούμε υποσχέσεις από την πολιτική ηγεσία για υλοποίηση προγραμμάτων στη κατεύθυνση της πρόληψης και της άμεσης αντιμετώπισης των καταστροφών.
Αντί αυτών, την επόμενη περίοδο πάλι πληθώρα ανεξέλεγκτων πυρκαγιών κατακαίγουν μεγάλες εκτάσεις βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές των πυροσβεστών και των κατοίκων των περιοχών αυτών.
Τεράστιες οι πολιτικές ευθύνες για τις τραγικές ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες δυσχεραίνουν σε μεγάλο βαθμό το έργο των ανδρών του Σώματος που καλούνται, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική στιγμή, μέσα σε αντίξοες συνθήκες να υπερασπιστούν με αυτοθυσία ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, καθώς και των εθελοντών, οι οποίοι, παραμερίζοντας τις δουλειές τους και τις υποχρεώσεις τους, βρίσκονται κοντά σε συνανθρώπους μας, που έχουν την ανάγκη τους.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες αναγνωρίζοντας την υπεράνθρωπη προσπάθεια τους, δηλώνουν ότι είναι κοντά τους, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους και τους ευχαριστούν από βάθος καρδιάς για το έργο που επιτελούν.

Ναυτικός Όμιλος ΙτέαςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το  Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου  Ιτέας  σας  γνωρίζει  ότι  από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012  ξεκινά η λειτουργία των τμημάτων  της  Κολύμβησης  και της Υδατοσφαίρισης  στο Δημοτικό Κολυμβητήριο  της  Ιτέας.
Υπενθυμίζουμε  τα  ωράρια:
Τμήμα Ενηλίκων : Δευτέρα  - Τετάρτη – Παρασκευή  3.00 – 4.00 μμ
Τμήμα  Υποδομών : Καθημερινά  Α’ Γκρουπ 4.00μμ – 4.45μμ    
                                 Καθημερινά  Β’  Γκρουπ 4.45μμ – 5.30μμ
Τμήμα Προαγωνιστικής :  Καθημερινά 4.30μμ -7.00μμ  Σάββατο :10.00-12.00πμ
Τμήμα  Αγωνιστικής :   4.00μμ – 6.30μμ  Σάββατο :10.00-12.00πμ
Τμήμα  Υδατοσφαίρισης : Δευτέρα  - Τετάρτη – Παρασκευή  6.30 -8.00μμ
Πληροφορίες  στα Γραφεία του Ομίλου και στο τηλέφωνο 22650-34144 (ώρες 4μμ-8μμ).

  ΤΟ  Δ.Σ

Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

                          
Λειτούργησε ως προφήτης ο μέγας Εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς ο οποίος έγραψε:
                                     Δεν ακούγεται ούτε ένα κύμα
                         μεσ’ την έρμη ακρογιαλιά,
 λες και η θάλασσα κοιμάται
 μεσ’ της γης την αγκαλιά.
Εφημερίς 'ΦΩΚΙΣ' 
Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012 
αριθ.2014 

Μεγάλη ηρεμία επικρατεί τον τελευταίο καιρό στον Αυτοδιοικητικό τομέα.
Αύγουστος γάρ, πανηγύρια, εκδηλώσεις, διακοπές…
Έργα που εξαγγέλθηκαν και δεν πραγματοποιήθηκαν .
Η θλίψη της ανυπαρξίας και της απραξίας οδηγούν σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που παρακολουθούμε άφωνοι, την πολιτική παραφροσύνη της Δημοτικής Αρχής.
Την στιγμή που βιώνουμε αυτή την μεγάλη κρίση σε παγκόσμιο και ελλαδικό επίπεδο, αγνοούν ή αδιαφορούν τόσο για θέματα προόδου και ανάπτυξης αυτού του ιστορικού-σημαντικού Δήμου όσο και για τα καθημερινά αυξανόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τους πολίτες.
Κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει αντιληφθεί την τραγική, αποκαρδιωτική εικόνα που εμφανίζει η Άμφισσα και τα Δημοτικά διαμερίσματα.
Καταγράψατε και τι κάνατε Κύριοι για το χάλι που επικρατεί στις λεγόμενες υπηρεσίες ελλιπής καθαριότητας, προβληματικός φωτισμός, γειτονιές και πλατείες απεριποίητες, κυκλοφοριακό χάος, αδέσποτα και ατάιστα σκυλιά… αποχέτευση, ύδρευση…
Αφαιρέστε επιτέλους από το ιστορικό κέντρο τα “φέρετρα-ζαρντινιέρες” που είναι ότι πιο αντιαισθητικό υπάρχει.
Επισκεφτήκατε και τι μέτρα πήρατε για την επίλυση των προβλημάτων και τον στοιχειώδη ευπρεπισμό τους;
Ασχοληθήκατε με τα προβλήματα που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο καθώς τους εργαζόμενους και ανέργους της περιοχής μας;
Αντιμετωπίσατε πέραν των δελτίων τύπων τα προβλήματα του ΤΕΙ, των φοιτητών και του νέου κτηρίου που έχει στοιχειώσει; ( την όλη ιστορία την γνωρίζετε τόσο καλά όσο και εμείς ).
Τι έγινε με το ΧΥΤΥ μείναμε στις μελέτες και τις παρουσιάσεις;
Τι έγινε με το κολυμβητήριο της Άμφισσας, πότε θα μάθουμε άραγε πόσα χρήματα δαπανήθηκαν; Μήπως να γίνει  η Κολυμβήθρα του Σιλωάμ.
Χορηγήθηκαν οι επιδοτήσεις του παραδοσιακού ελαιώνα σε όλους τους δικαιούχους από το 2010 και εντεύθεν;
Αλήθεια για ποιο παραδοσιακό ελαιώνα μιλάμε όταν τα απόβλητα όλα πέφτουν μέσα σε αυτόν;
Τι γίνεται με το περίφημο σχέδιο πόλης της Άμφισσας που ήταν η πρώτη εξαγγελία προεκλογικά της Δημοτικής Αρχής του 1999;
Αποχετευτικό Κίρρας, βέβαια δημοπρατείται για Τρίτη φορά ο τεχνικός σύμβουλος
Το ρυμοτομικό Ιτέας, τι γίνεται με την περιοχή Λαρνάκι Ιτέας;
Γιατί εγκαταλείφθηκε το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Σερνικάκι;
Τι γίνεται με τον Ιερό Ναό της Μητροπόλεως Αμφίσσης και τις αγιογραφίες Παπαλουκά; Μήπως ψάχνουμε για νέους χρηματοδότες για να συνεχίσουμε νέες μελέτες; Εδώ θα έπρεπε να επέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού, ποιο γρήγορα θα τέλειωνε ο Ναός.
Τι γίνεται με τους βιολογικούς του Δήμου Δελφών που όλοι τους υπολειτουργούν;
Στη θύμηση μου ήρθε και ο δρόμος που ενώνει την Άμφισσα με το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Μήπως και εδώ δαπανήθηκαν κάποια χρήματα και “έφυγαν” για κάποιο άλλο σκοπό;
Προστατεύτηκε ο Αρχαιολογικός χώρος Δελφών στα Τουμπανάρια ή δεν βλάπτουν τα συγκροτήματα;
Λειτούργησε η Μαρίνα Ιτέας που δαπανήθηκαν τόσα εκατομμύρια για έργο τοπικής και εθνικής σημασίας;
Τροποποιήθηκε ο περιορισμός του Δελφικού τοπίου ώστε να μπορεί η κάθε οικογένεια να συμπληρώνει το εισόδημα της με μια μικρή σταβλική μονάδα όπως γίνεται σε όλη την ελληνική επαρχία τώρα που μας μαστίζει η οικονομική κρίση και ανεργία; Ή θέλουμε τους παράνομους στάβλους που έχουν γεμίσει το Δελφικό τοπίο με όλα τα επακόλουθα……
Σταματήστε να μας εμπαίζεται, να διορίζεται επιλεκτικά άτομα με εφήμερη σχέση εργασίας ώστε να μειώνετε τεχνητά την ανεργία.
Με ασύνδετες χορηγίες σε πλείστες όσες ευκαιριακές δραστηριότητες πόρω απέχουν των Δημοτικών ενδιαφερόντων.
Σταματήστε να μετατρέπεστε σε “ πληροφοριοδότες-ανταποκριτές-δημοσιογράφους” των φίλων εφημερίδων σας.
Αφήστε κατά μέρους τις υπερβολικές και τις υπερφίαλες τοποθετήσεις, αποβάλλετε την λογική του Χότζα.
Σταματήστε να σκιαμαχείτε με την…..σκιά σας και όλα για να δημιουργείτε πλατφόρμες πολιτικής ανέλιξης.
Έπρεπε να είστε θεματοφύλακες του Δήμου προβάλλοντας την εργατικότητα, την σεμνότητα και όχι τις δικές σας μωροφιλοδοξίες.
Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις εξελίξεις και την κατάντια του Δήμου αναδεικνυόμενοι επίορκοι της λαϊκής υπερκομματικής εντολής που πήρατε.
Υπάρχει περίπτωση να ασχοληθείτε με αυτά των οποίων την λύση είχατε ευαγγελιστεί προεκλογικά;

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ​ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ​
Πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν  η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Φθιωτικής Αναπτυξιακής και θέματα υλοποίησης σημαντικών έργων στην Στερεά ΕλλάδαΣυνεδρίασε στις 27 Αυγούστου στη Λαμία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, με την έγκριση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και ειδικότερα :
-          Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Φθιωτικής Αναπτυξιακής στα 510.000 €. Η Εταιρεία αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας, αφού διαχειρίζεται και καλύπτει τη συμμετοχή της σε πλήθος  προγραμμάτων, υλοποιώντας μέχρι σήμερα έργα, μελέτες και ενέργειες ύψους άνω των 7.000.000 € και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην κατασκευή πολλών έργων υποδομής που προέκυψαν από τις μελέτες ωρίμανσης που εκπόνησε.
Στόχος της εταιρείας στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και μέχρι το 2015 είναι η ανάληψη νέων δραστηριοτήτων και η υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη, όχι μόνο της Φθιώτιδας, αλλά και όλης της Περιφέρειας.
Η ανάγκη ρευστότητας της εταιρείας, που επιτυγχάνεται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποσκοπεί στη δυνατότητα υλοποίησης νέων έργων και δραστηριοτήτων, όπως :
-          Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ειδικού λογισμικού GIS της εταιρείας και εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων του με επικαιροποιημένα στοιχεία.
-          Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της βάσης δεδομένων και του συστήματος παρακολούθησης της ανεργίας, σε σύνδεση με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
-          Υλοποίηση του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, στο οποίο έχουν υποβληθεί προτάσεις με αναλογούντα προϋπολογισμό 600.000 €.
-          Υλοποίηση έργων που σχετίζονται με ΑΠΕ και το περιβάλλον για λογαριασμό τω Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας και Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου για τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί αντίστοιχες προτάσεις.
-          Υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τους Δήμους της Φθιώτιδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων, Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων)
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα LEADER, το οποίο, πέραν των δράσεων που υλοποιούνται στη Φθιώτιδα, συνεισφέρει στην κάλυψη μεγάλου μέρους των λειτουργικών δαπανών της Φθιωτικής Αναπτυξιακής.

Επίσης στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν θέματα που αφορούν κυρίως την προώθηση και την ωρίμανση των διαδικασιών υλοποίησης σημαντικών έργων στη Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα :
-          Εγκρίθηκε η προσαρμογή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδας για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου πρώην Δήμου Λιδορικίου»
Το έργο έχει ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτείται με 17.096.700 € από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») και πρόκειται να υλοποιηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Πρόκειται για ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό έργο για την περιβαλλοντική προστασία και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγείας στην περιοχή της λίμνης του Μόρνου, που εκτός από ταμιευτήρα ύδρευσης εθνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί τοπίο ιδιαίτερο κάλλους και φυσικού πλούτου της Στερεάς Ελλάδας.
Το υπόψη έργο πρόκειται να υλοποιηθεί με έξι συνολικά υποέργα ως εξής :
Υποέργο 1 : Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου, προϋπολογισμού 810.352 €
Υποέργο 2 : Κατασκευή αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου, προϋπολογισμού 15.435.827 €
Υποέργο 3 : Απόκτηση γηπέδων (εκτάσεων) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του έργου, προϋπολογισμού 144.500 €
Υποέργο 4 : Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, προϋπολογισμού 300.120 €
Υποέργο 5 : Απόκτηση βυτιοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 61.500 €
Υποέργο 6 : Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης, προϋπολογισμού 344.400 €.
-          Εγκρίθηκε η τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση μελετών και κατασκευής ενός συνόλου έργων που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας. Ενδεικτικά :
-          Η μελέτη τροποποίησης του κόμβου Μιχαηλίδη  στον Εθνικό δρόμο Θήβας – Λιβαδειάς και η συντήρηση του οδικού δικτύου της Βοιωτίας 
-          Τα μικρά αρδευτικά έργα στο Ληλάντιο πεδίο της Εύβοιας, καθώς κα αγορά του ακινήτου της ΔΑΡΙΝΓΚ, με σκοπό την αξιοποίησή του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου
-          Η αποπεράτωση του σαλέ και η βελτίωση υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου
-          Η βελτίωση του οδικού δικτύου της Φωκίδας
Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς : «Οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι πολύ σημαντικές, αφού λαμβάνονται αποφάσεις αναγκαίες και κρίσιμες για την εξομάλυνση και την επιτάχυνση υλοποίησης πολλών χρήσιμων έργων για η Στερεά Ελλάδα. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν κομβικό σημείο για την πραγματοποίηση των σοβαρών και σκληρών προσπαθειών που καθημερινά καταβάλλουμε για να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια, να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη η υλοποίηση του ΕΣΠΑ και τελικά να διατίθενται στην αγορά εργασίας τα κονδύλια που υπάρχουν, έτσι ώστε αυτή την κρίσιμη εποχή να συνεισφέρουμε στη συγκράτηση της ανεργίας και της βαθιάς ύφεσης. Αυτόν το δύσκολο καιρό της κρίσης που πλήττει τον τόπο μας και την κοινωνία, βασικός μας στόχος και κεντρική μας επιλογή είναι να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να προχωρούμε τα έργα και να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ, συμβάλλοντας στην κίνηση της αγοράς». Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα που εισηγήθηκε η πλειοψηφία, καταδικάζοντας τα φαινόμενα βίας των μελών της Χρυσής Αυγής.
 Το κείμενο του ψηφίσματος είναι τα εξής :
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας καταγγέλλει τα φαινόμενα βίας των μελών της Χρυσής Αυγής, όπως ο βάναυσος ξυλοδαρμός ενός 19χρονου στην Ιτέα, καθώς και τις ακραίες και εκτός νόμου και θεσμών θέσεις που εκφράστηκαν στον ιερό χώρο των Θερμοπυλών.
Τέτοιες αντιδημοκρατικές ενέργειες πρέπει να απομονώνονται από όλους μας. Θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να επαγρυπνά για την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και αξιών»

Δελτίο Τύπου της Α.Δ Φωκίδας


 

Θέμα: Συνελήφθη  26χρονος, υπήκοος Πακιστάν για ναρκωτικά στην Άμφισσα Φωκίδας
Κατασχέθηκαν συνολικά – 139,8 – γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
Συνελήφθη στην Άμφισσα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Άμφισσας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας (Γ.Ε.Ε.), ένας 26χρονος, Πακιστανικής καταγωγής, κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Μετά λοιπόν, από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν, στην Άμφισσα τον 26χρονο, διότι μετά από διενέργεια ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε, ένα χάρτινο κουτί το οποίο περιείχε νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους (139,8) γραμμαρίων, ποσότητα την οποία ο δράστης προόριζε για διακίνηση σε χρήστες της ευρύτερης περιοχής. 
Επιπλέον στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
  • μία κάρτα κινητής τηλεφωνίας (SIM).
  • το χρηματικό ποσό των εξήντα Ευρώ.
  • ένα κινητό τηλέφωνο.
Το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Άμφισσας ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άμφισσας.

Δελτίο Τύπου για τον δρόμο Μαλανδρίνο-Λιδορίκι


  ΘΕΜΑ:  Γεωτεχνική έρευνα για το δρόμο Μαλανδρίνο - Λιδορίκι
Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη της γεωτεχνικής έρευνας για την ολοκλήρωση της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα για την ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδορίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο – λιδορίκι».
         Η μελέτη με πίστωση 755.000€ αφορά την ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδορικίου στο τμήμα Μαλανδρίνο – Λιδορίκι, μέρος της οποίας είναι η γεωτεχνική έρευνα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την γεωτεχνική έρευνα για το δρόμο Μαλανδρίνο-Λιδορίκι.

Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο καθαρισμός του αλιευτικού καταφυγίου της Κίρρας


Πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή, συμβολικά η προγραμματισμένη και οργανωμένη επέμβαση καθαρισμού του αλιευτικού καταφυγίου Κίρρας, καθώς και οι παρακείμενες σε αυτό ακτές από την Ομάδα Εθελοντών ΄΄ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ΄΄.
Με τη βοήθεια αυτοδυτών της ομάδας μας οι οποίοι βούτηξαν στα νερά του λιμανιού, βγήκαν στην επιφάνεια σκουπίδια πολλών ετών τα οποία η ανθρώπινη αμέλεια άφησε εκεί.
Γεγονός είναι ότι τις αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων πρέπει να τις αναζητεί κανείς στις σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και η λύση των προβλημάτων αυτών θα προκύψει μέσα από συντονισμένες εθελοντικές δράσεις.
Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας να αναπτύξουμε περιβαλλοντική συνείδηση γιατί μόνο μέσα από το περιβάλλον μπορούμε να καλυτερέψουμε την ποιότητα ζωής μας.
Στόχοι της ομάδας εθελοντών είναι:                                                 
- η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας καθώς και
- η βοήθεια στην ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής έτσι ώστε να υπάρξει στο προσεχές μέλλον και τουριστική ανάπτυξη η οποία είναι προς όφελος των κατοίκων.
''ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΙΡΡΑΣ΄΄ θα σταθούν αρωγοί σε στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον και με τη διάθεση για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα.
Θα ανακοινωθούν σύντομα και νέες εθελοντικές εξορμήσεις, πάντα προς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας.

ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ «ΔΙΑΚΕΙΑ 2012» ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ


Εκδηλώσεις στον τόπο γέννησης του Αθανασίου Διάκου
24-29 Αυγούστου 2012

Στη γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου, την ελατοσκέπαστη Αρτοτίνα Δωρίδας, θα διεξαχθούν και φέτος οι καθιερωμένες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Ήρωα της Αλαμάνας.
Τα «ΔΙΑΚΕΙΑ 2012» θα λάβουν χώρα από τις 24 Αυγούστου μέχρι και τις 29 Αυγούστου 2012. Οι εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αγώνες δρόμου, ποδοσφαιρικούς αγώνες, αγώνες ρίψης λίθου καθώς και παράσταση κουκλοθεάτρου από το «Κουκλοθέταρο Λαμίας».
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με το παραδοσιακό Φλάμπουρο στις 29 Αυγούστου όπου μια πομπή αποτελούμενη από τσολιάδες, βλαχοπούλες και επισήμους ξεκινάει από το χώρο οπού βρισκόταν το σπίτι του Ήρωα και καταλήγει στη πλατεία της Αρτοτίνας.
Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Διήμερο αιμοδοσίας από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Άμφισσας ΄΄ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ΄΄ αφιερωμένο στον Σύλλογο ΦΛΟΓΑ


Σε συνεργασία με την Υπηρεσία  Αιμοδοσίας  Γ.Ν.Α. και τον Δήμο Δελφών  διοργανώνουμε εθελοντικές  αιμοδοσίες, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης μας  ΦΩΚΙΚΑ 2012.
Οι αιμοδοσίες θα γίνουν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας την  Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, ώρες 18.00-21.30 και την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 ώρες 10.00-13.30.
Μαζί μας θα είναι και το ΚΕΔΜΟΠ  Πανεπιστημίου Πάτρας, θα γίνεται ενημέρωση και εγγραφές Δοτών Μυελού των Οστών.
Οι εκδηλώσεις υποδοχής της φλόγας της 10ης Λαμπαδηδρομίας ΠΟΣΕΑ 
θα γίνουν το τριήμερο 14-15 και 16 Σεπτεμβρίου 2012 σε κεντρική εκδήλωση στην Άμφισσα και μεταφορά της φλόγας στο Γαλαξίδι, Βουνιχώρα, Αγία Ευθυμία καθώς και στην Γραβιά, Πολύδροσο και Επτάλοφο.
Συμμετέχουμε όλοι…Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά!

Γίνε και εσύ Δωρητής  Μυελού των οστών

Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

12ο Διεθνές Τουρνουά «Pythia Cup» 2012 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ιτέας


31 Αυγούστου - 2 ΣεπτεμβρίουΗ τελετή Έναρξης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012 στις 20:00 στο Μώλο της Ιτέας με
*Παρέλαση Ομάδων
*Χαιρετισμοί επισήμων-Ανταλλαγή αναμνηστικών
*Επίδειξη Συγχρονισμένης Κολύμβησης και Χορευτικά από το Σύλλογο “Χοροστάσι”
Η τελετή Λήξης θα γίνει την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012 και Ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ιτέας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

INTERNATIONAL WATER POLO TOURNAMENT WOMEN’S B’93
“PYTHIA CUP
31 August-2 September 2012/ITEA-GREECE

ΟΜΑΔΕΣ-TEAMS
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-AUSTRALIA
ΓΑΛΛΙΑ-FRANCE
ΕΛΛΑΔΑ-GREECE
ΙΤΑΛΙΑ-ITALY
ΟΛΛΑΝΔΙΑ-NETHERLANDS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 
10.00 ΙΤΑΛΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
11.30 ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
19.30 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
21.00 ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012
10.00 ΓΑΛΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ
11.30 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ
19.30 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
21.00 ΕΛΛΑΔΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012
09.00 ΙΤΑΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
10.30 ΕΛΛΑΔΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Τι θα λέγατε για μια "αλλιώτικη" Νύχτα στο Μουσείο της Άμφισσας;


Με μελωδικές περιηγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας

το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2012 στις 20:30

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ δύο έργα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στο Δήμο Δελφών


Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά οι αποφάσεις ένταξης  δυο έργων που υποβλήθηκαν από τον  Δήμο Δελφών   στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων αστικών σχεδίων και χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 292.000 €.
Συγκεκριμένα τα έργα είναι:
1. «Υπόλοιπη ανάπλαση ιστορικού κέντρου»  της Άμφισσας προϋπολογισμού 267.000 Ευρώ.
Στο συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ανάπλασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων σε τμήματα των οδών Γάτου, Διάκου, Παπαχρήστου, Κορδώνη, Κομνά Τράκα, Γκούρα.
Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ανήκει στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Σκοπός της παρέμβασης είναι η βελτίωση της διέλευσης οχημάτων και πεζών και η αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου.
Οι βασικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
• Καθαιρέσεις των υπαρχόντων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων,
• Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων με διατήρηση του πρότερου πλάτους και του ύψους με κατασκευή βάσης πλακόστρωσης από σκυρόδεμα 12/15 πάχους 12-15cm και πλακόστρωση με χρήση κυβολίθων.
• Η ανακατασκευή των οδών με διατήρηση του πρότερου πλάτους και του ύψους είτε με κατασκευή βάσης πλακόστρωσης από σκυρόδεμα 12/15 πάχους 12-15cm και πλακόστρωση με χρήση κυβολίθων είτε με νέα ασφαλτόστρωση.
• Κατασκευή υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού εντός των πεζοδρομίων το οποίο θα τοποθετηθεί σε βάθος 40 εκ. από την επιφάνεια του πεζοδρομίου.
• Η τοποθέτηση επίτοιχων φωτιστικών και φωτιστικών ιστών.
• Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ.
2. «Προμήθεια Κάδων Ανακύκλωσης»  Άμφισσας  προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.
Θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια 110 πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για την προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων στερεών απορριμμάτων όπως χαρτοκιβωτίων, λοιπών ειδών χάρτου, πλαστικών φιαλών και κουτιών, γυάλινων βάζων και μπουκαλιών, μεταλλικών & αλουμινένιων κουτιών.
Είναι προφανές ότι η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Δήμων και χρηματοδοτεί τα ώριμα έργα τους, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση των ολοκληρωμένων αστικών σχεδίων θα συμβάλλουν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των αστικών κέντρων της Στερεάς Ελλάδας.

Σήμερα και αύριο το 2ο Κοινωνικό Παζάρι από τους Δήμους Δωρίδος, Ναυπακτίας και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας


Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας-Παράρτημα Ναυπακτίας & Δωρίδας μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου Κοινωνικού Παζαριού, το οποίο επισκέφθηκαν πάνω από 600 συμπολίτες μας διοργανώνουν σε συνεργασία με τους Δήμους Ναυπακτίας και Δωρίδος το 2ο Κοινωνικό Παζάρι.
Στο 2ο Κοινωνικό Παζάρι ενισχύουμε και στηρίζουμε τα προϊόντα της περιοχής μας, αφού συμμετέχουν μόνο τοπικοί παραγωγοί με αγροτικά προϊόντα και τοπικές επιχειρήσεις με τοπικά προϊόντα.
Η πρωτοβουλία αυτή στόχο έχει τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της εργασίας των συμπολιτών μας.
Το 2ο Κοινωνικό Παζάρι θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας & Δωρίδας (Αποκαύκου 16, Ναύπακτος) τις ακόλουθες μέρες και ώρες:
*την Παρασκευή 24 Αυγούστου από 8:30 έως 13:30 και 17:30 έως 20:30 καθώς και το Σάββατο   25 Αυγούστου 2012 από 8:30 έως 13:30.
Τα προϊόντα που θα διατεθούν είναι: Ρύζι, λάδι, μέλι, παραδοσιακά ζυμαρικά, τυριά, αλλαντικά, λεμόνια, πορτοκάλια, κρασί, γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, αρτοσκευάσματα.
Οι συμπολίτες μας που επιθυμούν να δηλώσουν παραγγελίες, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ε.Κ.Ν.Δ. (Αποκαύκου 16, τηλ. 26340.29614), ώρες 9:00 το πρωί με 13:00 το μεσημέρι, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Με επιτυχία ΄΄στέφθηκαν΄΄ τα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ 2012


Αέρας φρεσκάδας φύσηξε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού, τα φετινά ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ που διεξήχθησαν στην Αγία Ευθυμία από 28 Ιουλίου έως 18 Αυγούστου 2012. Θεσμός πια αφού αυτή είναι η 18η συνεχής παρουσία τους.  Διοργανωτής Ο ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΓΙΟΕΥΘΥΜΙΩΤΩΝ με τον πρόεδρο Σπύρο Κυριάκη να είναι η ψυχή της διοργάνωσης, πανταχού παρών. Όπως πάντα με πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκδηλώσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους αλλά και για κάθε γούστο. Με αποτέλεσμα η Αγ. Ευθυμία να μετατρέπεται σε χώρο πολιτιστικής συνάντησης και να προβάλλεται πανελλαδικά.
Στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για τον Γιάννη Σκαρίμπα στις 28 Ιουλίου, ήταν πολλά υποσχόμενη…και τελικά δεν διέψευσε τις προσδοκίες μας. Με συντονιστή τον ποιητή και εκδότη του περιοδικού “Οροπέδιο” Δημ. Κανελλόπουλο και με αρκετούς ομιλητές η βραδιά μόνο ενδιαφέρουσα θα μπορούσε να είναι. Κάνοντας αρχή η Κ. Κωστίου-Επίκουρος καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας Παν/μίου Πατρών, με μεγάλο μέρος των εργασιών της αφιερωμένο στο έργο του Σκαρίμπα, μίλησε για το πλεόνασμα του ελλείμματος στο έργο του Σκαρίμπα φωτίζοντας από μια διαφορετική γωνία σημεία του έργου του. Ο ποιητής και δοκιμιογράφος  Δ. Κοσμόπουλος με θέμα την ποιητική παράδοση και τον μοντερνισμό στο έργο του Σκαρίμπα έδωσε τη δική του οπτική. Ο σκηνοθέτης και ποιητής  Λ. Ξανθόπουλος σχολίασε εκτενώς μια επιστολή του Σκαρίμπα και κατόπιν ο καθηγητής  Συμεών Σταμπουλού που και πέρισυ ήταν παρών, με μια εισήγηση που είχε ως θέμα το διήγημα του Σκαρίμπα “Πατς κι απαγάϊ” σε σχέση με την ποίηση του Λ. Πορφύρα στην ποιητική της μετάφρασης.  Ακολούθησε μουσικό ιντερμέδιο με μελοποιημένα τραγούδια και συνθέσεις του Γ. Σκαρίμπα.
Στη συνέχεια οι  Δημήτρης Παλούκης και Γιάννης Κολιαβάς παρουσίασαν και σχολίασαν δύο επιστολές του Σκαρίμπα στον Αμφισσέα δημοσιογράφο Γ. Γάτο, η πρώτη για προμήθεια φυσιγγίων κυνηγετικού όπλου από Σαλωνίτη μπαρουτά και η δεύτερη για σχόλιο σε τοπική εφημερίδα σχετικά με τα “Φωκικά” του 1964.
Η βραδιά έκλεισε με μουσική. Ακούσαμε μελοποιημένα ποιήματα του Σκαρίμπα και πραγματικά ήταν έκπληξη το πόσο αρμονικά έδεσε η μουσική με την όλη εκδήλωση. Η θετή κόρη του Σκαρίμπα Αναστασία Σελέκου ήταν κι αυτή παρούσα όπως κάθε χρόνο. Εντύπωση έκανε σε όλους το υψηλότατο επίπεδο των ομιλιών που όχι άδικα χαρακτηρίστηκε ως  αντίστοιχο ανακοινώσεων διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου από τον Πάνο Βαλαβάνη καθηγητή της Κλασικής Αρχαιολογίας στο Παν/μιο Αθηνών, παρών κι αυτός στην εκδήλωση.
Την Κυριακή 29 Ιουλίου, διεξήχθηκε η εκδήλωση προς τιμήν του καθηγητή Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής Παν. Σακελλαρόπουλου, ιδρυτή της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Φωκίδας και παράλληλα ο  Σπ. Κυριάκης του απένειμε τιμητική πλακέτα ως ελάχιστο φόρο τιμής για το 30ετές έργο του στη Φωκίδα. Ο ίδιος φανερά συγκινημένος ευχαρίστησε για την τιμή που του έγινε. Οι ομιλήτριες με πρώτη την   Αρχ. Σορώκου συνεργάτιδα της ΕΚΨ&ΨΥ Φωκίδας, παρουσίασε το έργο του καθηγητή, η Α. Παγοροπούλου-Επίκουρη καθηγήτρια Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών,  μίλησε για την αποασυλοποίηση των ασθενών και πόσο σπουδαίο επίτευγμα ήταν αυτό, η Δ. Παπαϊωάννου (Εικαστική Θεραπεύτρια  ΕΚΨ&ΨΥ) τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλα αυτά τα χρόνια για να φέρουν σε πέρας το εγχείρημα αυτό, η  Μ. Τσαλαπατάνη (Ψυχολόγος και Επιστημονικά υπεύθυνη των ΜΨΑ και ΕΚΨ&ΨΥ) και πόσο πολύς κόπος χρειάστηκε για να καταφέρουν να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία της Φωκίδας και οι  Κ. Μυλωνοπούλου και Μ. Λαζαρίδου τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη συνέχισης του τόσο σημαντικού έργου  για τον τόπο μας. Ειδικά αξίζει να σταθούμε στα μέλη των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που μίλησαν στο κοινό για την προσωπική τους περιπέτεια και πως βρήκαν ανακούφιση και λύση στο πρόβλημά τους. Στο ενδιάμεσο των ομιλιών ακούστηκαν μελοποιημένα ποιήματα των Γκάτσου, Σεφέρη και Ελύτη.
Μα δεν είναι μόνο αυτά... Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν κι αυτή τη φορά το θέατρο είχε την τιμητική του. Στις 17 Αυγούστου το πολύ γνωστό θεατρικό έργο του Δ. Ψαθά “Ξύπνα Βασίλη” μια διαχρονική κωμωδία που με επιτυχία έχει μεταφερθεί και στον κινηματογράφο (χειμώνας του 1969) και θεωρείται μια από τις κλασικές ελληνικές ταινίες, παρουσιάστηκε από τα νέα παιδιά της Αγ. Ευθυμίας.
Πραγματικά η παράσταση ήταν πολύ καλή με έντονο το σατιρικό στοιχείο.
Οι θεατές, που  είχαν κατακλύσει το χώρο, όχι μόνο παρακολούθησαν με προσοχή αλλά γέλασαν με την ψυχή τους και χειροκρότησαν θερμά τους μικρούς ερασιτέχνες ηθοποιούς.
Μπράβο στα παιδιά που μέσα σε τόσο λίγο χρόνο κατάφεραν να αποδώσουν με τόσο ωραίο τρόπο τους χαρακτήρες του έργου αυτού. Σαφώς και θα πρέπει να το ξαναπαίξουν με την πρώτη ευκαιρία.
Απέδειξαν ότι οι νέοι και θέλουν και μπορούν! Μπράβο!
Παρά την δύσκολη περίοδο που περνάμε είναι ν' απορεί κανείς πώς κάθε χρόνο βλέπουμε όλο και καλύτερα ΣΚΑΡΙΜΠΕΙΑ. Οι προσπάθειες του προέδρου του Συλλόγου Σπύρου Κυριάκη και του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ευθυμίας  Ανδρέα Σολτάτου δείχνουν ανθρώπους με μεράκι, διάθεση κι αγάπη να προσφέρουν στον τόπο τους.
Θα ήταν ευχής έργο και άλλοι να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και να συμβάλλουν όσο μπορούν. Ειδικά οι νέοι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν από τη συμμετοχή του κοινού στις εκδηλώσεις και σ’όλες τις δραστηριότητες των “Σκαριμπείων”.
Το έχει ανάγκη ο τόπος και οι κάτοικοί του!