Πέμπτη 9 Αυγούστου 2012

Δημοπρατήθηκε η αποκατάσταση ζημιών αναβαθμών και συρματοκιβωτίων στο Χείμαρρο Καρουτιανόρεμα

Δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο «Αποκατάσταση ζημιών αναβαθμών και συρματοκιβωτίων στο Χείμαρρο Καρουτιανόρεμα», προϋπολογισμού 150.000€.
Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των αναβαθμών οι οποίοι σήμερα παρουσιάζουν τα εξής προβλήματα: έχουν υποστεί ρηγμάτωση οι τοίχοι αντιστήριξης των αναβαθμών οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι από φυσικές λίθους, τα πλατώματα έχουν γεμίσει με φερτά υλικά και προκαλούν αλλοίωση της φυσικής ροής του νερού και τέλος στη θεμελίωση του τελευταίου αναβαθμού κατάντη έχει υποστεί υποσκαφή με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει και εκτεταμένη ρηγμάτωση του αναβαθμού με κίνδυνο ανατροπής και ολίσθησης της υφιστάμενης κατασκευής.

Για την αποφυγή περαιτέρω κινδύνων θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
Ø      Καθαρισμός των πλατωμάτων των αναβαθμών από τα φερτά υλικά με ταυτόχρονη απομάκρυνση των δένδρων, που έχουν αναπτυχθεί και δημιουργούν πρόβλημα στη ροή του νερού του χειμάρρου και στην ευστάθεια των αναβαθμών,
Ø      Αποκατάσταση των ρηγματωμένων τμημάτων των τοίχων αντιστήριξης των αναβαθμών. Συγκεκριμένα απομάκρυνση των λίθων που έχουν αποκολληθεί και καθαρισμός της περιοχής από σαθρά υλικά.
Εκσκαφή τμημάτων κι ενίσχυση της θεμελίωσης και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για την ευστάθεια των πρανών της κοίτης του χειμάρρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: