Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

Δελτίο Τύπου για τον δρόμο Μαλανδρίνο-Λιδορίκι


  ΘΕΜΑ:  Γεωτεχνική έρευνα για το δρόμο Μαλανδρίνο - Λιδορίκι
Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα τεύχη της γεωτεχνικής έρευνας για την ολοκλήρωση της μελέτης «Γεωτεχνική έρευνα για την ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδορίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο – λιδορίκι».
         Η μελέτη με πίστωση 755.000€ αφορά την ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδορικίου στο τμήμα Μαλανδρίνο – Λιδορίκι, μέρος της οποίας είναι η γεωτεχνική έρευνα.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την γεωτεχνική έρευνα για το δρόμο Μαλανδρίνο-Λιδορίκι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: