Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ δύο έργα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στο Δήμο Δελφών


Υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχο Περγαντά οι αποφάσεις ένταξης  δυο έργων που υποβλήθηκαν από τον  Δήμο Δελφών   στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων αστικών σχεδίων και χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με συνολικό προϋπολογισμό 292.000 €.
Συγκεκριμένα τα έργα είναι:
1. «Υπόλοιπη ανάπλαση ιστορικού κέντρου»  της Άμφισσας προϋπολογισμού 267.000 Ευρώ.
Στο συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ανάπλασης πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων σε τμήματα των οδών Γάτου, Διάκου, Παπαχρήστου, Κορδώνη, Κομνά Τράκα, Γκούρα.
Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και ανήκει στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Σκοπός της παρέμβασης είναι η βελτίωση της διέλευσης οχημάτων και πεζών και η αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου.
Οι βασικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:
• Καθαιρέσεις των υπαρχόντων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων,
• Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων με διατήρηση του πρότερου πλάτους και του ύψους με κατασκευή βάσης πλακόστρωσης από σκυρόδεμα 12/15 πάχους 12-15cm και πλακόστρωση με χρήση κυβολίθων.
• Η ανακατασκευή των οδών με διατήρηση του πρότερου πλάτους και του ύψους είτε με κατασκευή βάσης πλακόστρωσης από σκυρόδεμα 12/15 πάχους 12-15cm και πλακόστρωση με χρήση κυβολίθων είτε με νέα ασφαλτόστρωση.
• Κατασκευή υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού εντός των πεζοδρομίων το οποίο θα τοποθετηθεί σε βάθος 40 εκ. από την επιφάνεια του πεζοδρομίου.
• Η τοποθέτηση επίτοιχων φωτιστικών και φωτιστικών ιστών.
• Υπογειοποίηση δικτύων ΔΕΗ.
2. «Προμήθεια Κάδων Ανακύκλωσης»  Άμφισσας  προϋπολογισμού 25.000 ευρώ.
Θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια 110 πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για την προσωρινή αποθήκευση ανακυκλώσιμων στερεών απορριμμάτων όπως χαρτοκιβωτίων, λοιπών ειδών χάρτου, πλαστικών φιαλών και κουτιών, γυάλινων βάζων και μπουκαλιών, μεταλλικών & αλουμινένιων κουτιών.
Είναι προφανές ότι η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Δήμων και χρηματοδοτεί τα ώριμα έργα τους, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση των ολοκληρωμένων αστικών σχεδίων θα συμβάλλουν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των αστικών κέντρων της Στερεάς Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: