Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012

Γηροκομείο Άμφισσας Συνέχεια…..


Απερρίφθει η αίτηση στο εφετείο Αθηνών για την πώληση οικοπέδου Κονιάκου 

Είναι να απορεί κανείς με την προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται τα τόσα σοβαρά προβλήματα από την Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος όπως είναι η επιβίωση του Ιδρύματος Στάλλειο-Γάτειο Γηροκομείο Άμφισσας.
Αρκεί κανείς να διαβάσει την εκδοθείσα απόφαση του Εφετείου Αθηνών στην οποία προσέφυγε η Διαχειριστική Επιτροπή για την πώληση του οικοπέδου Χολαργού, όπου επιλεξεί αναφέρετε: Όσον αφορά τον επικαλούμενο πρώτο λόγο: 1) από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται ότι εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί το εν λόγω ακίνητο στην από 20.12.2006 αίτησης της. 2) Από κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύεται ότι κατέβαλε το αιτούν εξ ιδίων το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ για την επισκευή κτηριακής πτέρυγας με το όνομα του διαθέτη Αντωνίου Κονιάκου και της συζύγου του. Ο μάρτυρας του αιτήματος Ιωάννης Πάλλας κατέθεσε ότι “έγινε αναπαλαίωση και χρηματοδοτήθηκε και από το κράτος”. Δεν προσκομίζεται κανένα έγγραφο αποδεικτικό των ανωτέρων ισχυρισμών ενώ εκκρεμεί η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2000-2011 και δεν έχει εκδοθεί η σχετική έκθεση ελέγχου, δεν δαπανήθηκε το ποσό για τη ανέγερση νέας πτέρυγας (βλ. 232/35/96/ 2012 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας).
Όσον αφορά τον επικαλούμενο δεύτερο λόγο η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί γιατί δεν αποδείχθηκε μειωμένο ενδιαφέρων κατασκευαστών ακινήτων με το σύστημα αντιπαροχής ούτε μείωση των ποσοστών αντιπαροχής. Σε κάθε όμως περίπτωση κατά την κρίση του Δικαστηρίου η αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου με το σύστημα της αντιπαροχής υπερτερεί σε σύγκριση με την εκπόνηση του διότι στην πρώτη περίπτωση το αιτούν θα έχει διπλό όφελος, τόσο από τις αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα περιέλθουν και θα παραμείνουν στην κυριότητα του αιτούντος όσο και από τα έσοδα μισθώματος που αυτές θα αποφέρουν. Τέλος ουδόλως αποτελεί  επωφελέστερη η αξιοποίηση και μάλιστα από τις παρούσες συνθήκες, η εκποίηση του ακινήτου και η έντονη τοποθέτηση του τμήματος σε έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, από την ανοικοδόμηση με το σύστημα αντιπαροχής, έστω και αν έχει επέλθει μείωση των ποσοστών αντιπαροχής όπως ισχυρίζεται ο αιτών.
Επομένως πρέπει να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις, να απορριφθεί η αίτηση και να επιβληθεί σε βάρος των αιτούντων της η δικαστική δαπάνη των παρεμβαινόντων  (αρθρ. 176, 181, 182 κ.τ.λ Δ) όπως ορίζεται στο διατακτικό.

Τα συμπεράσματα δικά σας τι να πει κανείς……          

Δεν υπάρχουν σχόλια: