Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΟ 2012 227.212 η χρηματοδότηση για έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το 2012 αντί 3.207.701 που είχαν προϋπολογισθεί και εγκριθεί
Την δύσκολη οικονομική κατάσταση της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, αλλά και όλης της Περιφέρειας τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Γιώτα Γαζή στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου: «Οφείλει το συλλογικό μας όργανο η Ένωση Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.) να διαμαρτυρηθεί έντονα και να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε και οι Περιφέρειες όπως και οι Δήμοι να διεκδικήσουν τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που είναι θεσμοθετημένοι και τους οφείλει το Κράτος για να ανταπεξέλθουν στο έργο τους».


Γνωρίζουμε, είπε η κα Γαζή, τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας και κατανοούμε τα προβλήματα. Όμως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και αν δεν χρωστάμε στην «αγορά» οφείλεται στη «σφιχτή» διαχείριση. Όμως η Περιφέρεια έχει ανάγκες. Οι πολίτες έχουν ανάγκες τις οποίες οφείλουμε να εξυπηρετήσουμε. Έχουμε εφαρμόσει όλες τις οδηγίες για μειώσεις, ενοικίων, μεταφοράς μαθητών, μισθούς αιρετών, λειτουργικών κλπ. αλλά η Πολιτεία δεν μας δίνει τους αναγκαίους πόρους που δικαιούμαστε για τη σωστή λειτουργία μας. Συγκεκριμένα, ενώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) μας οφείλουν προϋπολογισμένους, θεσμοθετημένους και εγκεκριμένους πόρους για επενδύσεις και έργα (οδικό δίκτυο, καθαρισμούς ποταμών, ασφάλεια οδικών δικτύων κλπ.) 3.207.701€, μέχρι τώρα έχουμε πάρει μόνο 227.212€ για δε τα λειτουργικά έξοδα από 661.863€ έχουμε πάρει 352.765€. Το περιφερειακό συμβούλιο στη συνεδρίασή του, ομόφωνα υιοθέτησε το ψήφισμα διαμαρτυρίας για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΤΑ. και ζήτησε να ανακληθεί η επιλογή της Κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: