Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012


 8 θέματα της Π.Ε. Φωκίδας θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία η 10η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Ανάμεσα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τα οποία θα συζητηθούν, για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας, είναι:


Ø      Η προσωρινή ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών της Π.Ε. Φωκίδας,

Ø      Η αντικατάσταση μέλους επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

Ø      Η παράταση προθεσμίας της μελέτης «Βελτίωση επέκτασης επαρχιακής οδού από Ν.Ε.Ο. – Κλήμα – Κάμπο – Επαρχιακή οδό Ποτιδάνεια»

Ø      Η παράταση προθεσμιών Προγραμματικών Συμβάσεων για εκτέλεση έργων στους Δήμους Δελφών και Δωρίδας,

Ø      Η αντικατάσταση μελών επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Καταγραφή – αποτύπωση – ταξινόμηση – μελέτη της συλλογής των πρωτοτύπων ανθιβόλων του ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά

Ø      Η έγκριση της 6ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κ.Α.Π. έτους 2012. Στη συγκεκριμένη τροποποίηση εντάσσεται η προσθήκη δύο νέων έργων:
«Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος επί του επαρχιακού δρόμου από διασταύρωση παλαιάς Ε.Ο. Λιδορικίου – Ναυπάκτου προς Δ.Δ. Κάμπου» προϋπολογισμού 24.000,00€, καθώς και
Η «Αποκατάσταση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος επί του επαρχιακού δρόμου στη διασταύρωση προς Δ.Δ. Σώταινας», προϋπολογισμού 35.000,00€. Η «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στην θέση Άνεμος στους Δελφούς», με την αύξηση της πίστωσης κατά 106.240,00€, η μείωση της πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών αναβαθμών και συρματοκιβωτίων στο χείμαρρο «Καρουτιανόρεμα», και η αύξηση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων επαρχιακού δρόμου Ερατεινής Τολοφώνας».

Ø      Η έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου» 1ο Υποέργο: «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δ. Λιδορικίου».

Ø      Και τέλος η επιχορήγηση της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για την πληρωμή του έργου «Πληροφοριακό σύστημα Ηλ. Διακυβ/σης».

Δεν υπάρχουν σχόλια: