Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Τα έργα της Φωκίδας που απασχόλησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Στη συνεδρίαση της 25ης Ιουνίου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, οι αποφάσεις που αφορούν τη Φωκίδα είναι οι εξής:
ü      Η παράταση της σύμβασης του έργου της μελέτης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ» γιατί επιβάλλεται να γίνει γεωλογική μελέτη στους κόμβους εισόδου και εξόδου. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία και μειοψήφησαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ντούρου Ιωάννα και Χρονάς Αναστάσιος.

ü Η ένταξη του έργου «Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος του επαρχιακού δρόμου ΠΥΡΑΣ-ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ» προϋπολογισμού 24.000€ από ίδιες πιστώσεις τόκων 2012. Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Σπανούδη Δέσποινα, Ντούρου Ιωάννα και Χρονάς Αναστάσιος.
ü      Έγινε αύξηση της πίστωσης του έργου «Αλιευτικό καταφύγιο Αγίων Πάντων» από 90.763€ σε 135.000€ ώστε να μπορέσει να δημοπρατηθεί, μιας και η υπάρχουσα πίστωση δεν επέτρεπε τη δημοπράτηση.
ü      Αύξηση της πίστωσης κατά 45.000€ για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών αναβαθμού προστασίας στο χείμαρρο «ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ» στην Τοπική Κοινότητα Μαραθιά Δήμου Δωρίδας», προϋπολογισμού 295.000€ (250.000€ προηγούμενος προϋπολογισμός), λόγω του ότι προέκυψαν εργασίες, εξαιτίας της αλλαγής διαμόρφωσης του φυσικού εδάφους και διαφοροποίησης του φυσικού αντικειμένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: