Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : Aναβάλλονται οι δημοπρασίες έργων και μελετών
 Νέα Αναβολή Δημοπρασιών
 


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι οι προγραμματισμένες για τις 14 Ιουλίου 2015 δημοπρασίες έργων και μελετών, αναβάλλονται, για λόγους ανωτέρας βίας, μέχρι τη λήξη της τραπεζικής αργίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: