Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΩΡΕΑ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ...

Ανακύκλωση Μεταχειρισμένων Ελαστικών στο Δήμο Δελφών – Κατασκευή τάπητα ασφαλείας στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας.
  Η ECOELASTIKA A.E. είναι ο επίσημος φορέας που έχει εγκριθεί από την Πολιτεία για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων. Η συνεργασία του Δήμου Δελφών με την εταιρεία ECOELASTIKA A.E., μέσω των επίσημα αδειοδοτημένων βουλκανιζατέρ - συνεργείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είναι άμεσα συμβεβλημένα με το εν λόγω σύστημα ανακύκλωσης, κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχής. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2014 τα επτά (7) συνολικά βουλκανιζατέρ-συνεργεία του Δήμου Δελφών που είναι συμβεβλημένα με το σύστημα, συνέλλεξαν και απέστειλαν στην εταιρεία 10.271 μεταχειρισμένα ελαστικά, τα οποία ανακυκλώθηκαν σε ποσοστό 36,74% (το υπόλοιπο ποσοστό οδηγήθηκε για ενεργειακή αξιοποίηση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες της Ελλάδας και του εξωτερικού). Από την ποσότητα που ανακυκλώθηκε προέκυψε μέταλλο σε ποσοστό 20%, λινό σε ποσοστό 10% και τρίμμα σε ποσοστό 70%. Η παραγόμενη ποσότητα τρίμματος επαρκεί για την κατασκευή τάπητα ασφαλείας σε 14 σχολεία και παιδικές χαρές ή για την κατασκευή τεχνητού χλοοτάπητα σε 5 γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5.
  Ως επιστέγασμα της μεταξύ μας συνεργασίας και στο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού της και της ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, κατόπιν αιτήματος του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας, η ECOELASTIKA A.E. αποφάσισε να προβεί σε δωρεά κατασκευής τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένο ελαστικό σε τμήμα της επιφάνειας της αυλής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας, η οποία χρήζει τεχνικής παρέμβασης με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας της. Το σύνολο του έργου θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από την εν λόγω εταιρεία, την οποία ευχαριστούμε για την δωρεά της και θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: