Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Έναρξη λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.


Ο Δήμος Δελφών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκε στον Δήμο μας με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου», κατόπιν της Α.Π.: 65/4327/22-01-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΓΟΟΡ10-7ΗΝ) Διαπιστωτικής Πράξης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου.


Ο Δήμαρχος Δελφών, Θανάσης Παναγιωτόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή και τόνισε ότι για το θέμα αυτό απαιτήθηκε ένας μεγάλος αγώνας, ο οποίος ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, οργανώθηκε όμως συστηματικά και κορυφώθηκε με επιτυχία κατά το διάστημα ανάληψης των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής μέχρι και σήμερα.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου θα αποτελέσει ένα εργαλείο αναπτυξιακής λιμενικής πολιτικής, καθώς θα δώσει στο Δήμο Δελφών και ειδικότερα στην πόλη του Γαλαξιδίου τη δυνατότητα παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά στο παραλιακό μέτωπο. Ικανοποιείται, με τον τρόπο αυτό, ένα αίτημα δεκαετίας των κατοίκων του Γαλαξιδίου, καθώς δεν νοείται η διαχείριση και εκμετάλλευση της ζώνης λιμένα της πόλης να πραγματοποιείται από άλλο φορέα εκτός του Δήμου.
Με τις αριθ.281/2014 και 353/2014 Αποφάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, συγκροτήθηκε το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Ν.Π.Δ.Δ. ως κατωτέρω:
1. Αθανάσιος Παρασκευάς, Απόστρατος Αξιωματικός Λ.Σ., ως Πρόεδρος.
2. Αικατερίνη Καραδήμα, Δημότης, ως Αντιπρόεδρος.
3. Σάββας Μαρκεζίνης, Τοπικός Σύμβουλος Γαλαξιδίου, ως Μέλος.
4. Σπυρίδων Μπαρλιακός, Τοπικός Σύμβουλος Γαλαξιδίου, ως Μέλος.
5. Αθηνά Καμμένου, Δημότης, ως Μέλος.
6. Ηλίας Ζαχαριάς, Δημότης, ως Μέλος.
7. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Γαλαξιδίου.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου θα λειτουργεί στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου, επί της οδού Τσαλαγκίρα αριθμός 4.         

Δεν υπάρχουν σχόλια: