Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Όταν το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι σε κρίσιμη κατάσταση λόγω οικονομικών προβλημάτων, το παράρτημα της Άμφισσας ετοιμάζεται για την εντατική…;

Τι κι αν ο Αρβανιτόπουλος διερρήγνυε τα ιμάτιά του ότι το παράρτημα στην Άμφισσα θα συνεχίσει να λειτουργεί, καθώς ήταν «κατηγορηματικά σύμφωνος με τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στον Δήμο Δελφών»;
Τι κι αν οι δεσμεύσεις ήταν μια ανάσα στους τοπικούς φορείς της Άμφισσας που με τη σειρά τους δεσμεύονταν ότι θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν και να αναβαθμίσουν τις υποδομές του τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης;
Τι κι αν η Άμφισσα αποκτά υπερσύγχρονο κτήριο ΤΕΙ, ένα πολυτελές μεγαθήριο με αίθουσες και εξοπλισμούς μετά από τόσα χρόνια και τόσους αγώνες;
Όταν η μητέρα πάσχει, το έμβρυο δέχεται τις συνέπειες μέσω του ομφάλιου λώρου…
Αυτή τη στιγμή το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε Λειτουργικά, Εκπαιδευτικά και κυρίως Οικονομικά Θέματα.
Από πού εξαρτάται η λειτουργία του ΤΕΙ Άμφισσας; Από το μητρικό ΤΕΙ της Λαμίας…
Για δείτε τι λέει η «μητέρα» για το «κλίμα» αντιμετώπισης και τα υφιστάμενα ζητήματα και συμπεράνετε τι περιμένει το τέκνο…

Στο ΤΕΙ Λαμίας: 

Α. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ΕΛΚΕ, αφού Πρόεδρός του έχει οριστεί η κα Παντέρα Αναστασία, ως Αναπληρωτής Προέδρου. Οι Αναπληρωτές Προέδρου όμως δεν εγκρίθηκαν από του Σ.Ι.

Β. Δεν μπορούν να υπογραφούν επιταγές, αφού ως Διατάκτες ορίζονται Αναπληρωτές Προέδρου (που δεν έχουν εγκριθεί από το ΣΙ).

Γ. Δεν υπάρχει Αναπληρωτής Προέδρου, για τα Οικονομικά Θέματα, ενώ είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στις Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και τα προβλήματα με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα Οικονομικά θέματα πάνε πίσω, ο προϋπολογισμός του έτους 2015 κ.λ.π.

Δ. Δεν υπάρχει κανείς Αναπληρωτής, για να χειριστεί και να λύσει τα πολλά και πολλαπλά θέματα του νεοσύστατου Τ.Ε.Ι., Οικονομικά, Εκπαιδευτικά, Λειτουργικά κ.λ.π., τόσο στην έδρα του Τ.Ε.Ι., όσο και στην Χαλκίδα, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι. Προχθές για παράδειγμα οι φοιτητές έμειναν χωρίς θέρμανση στη Χαλκίδα και τις αμέσως επόμενες ημέρες δεν θα υπάρχει πετρέλαιο θέρμανσης.

Ε. Η τροποποίηση του Προϋπολογισμού δεν εγκρίθηκε από το Σ.Ι. έγκαιρα και το έτος 2014 έληξε. Πολλά οικονομικά θέματα έμειναν πίσω. Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι τα Δικόγραφα έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή σε 615, ναι καλά ακούσατε 615, μεταξύ αυτών υπάρχουν και κατασχέσεις από τρίτους σε βάρος του Τ.Ε.Ι. Είχαμε εγγράψει στην Τροποποίηση του Προϋπολογισμού σχετικό ποσό για Νομικά και Δικαστικά θέματα και αποφάσεις, ποσό όμως που δεν εγκρίθηκε από το Σ.Ι.

Ζ. Η Κοσμητεία της Σ.Δ.Ο. λειτουργεί χωρίς Κοσμήτορα (εδώ και ένα χρόνο δεν έχει εγκριθεί από το Σ.Ι., παρ’ όλο ότι υπάρχει ένας και μοναδικός υποψήφιος Κοσμήτορας).

Η. Ό,τι έχει έρθει για έγκριση στο ΣΙ έχει σχεδόν, απορριφθεί ή αναβληθεί επ’ αόριστον. Ακόμα και θέματα που η έγκρισή τους απ’ το ΣΙ είναι Απλή ή Αυτονόητη Διαδικασία.

Θ. Δίνεται η εντύπωση πως το Τ.Ε.Ι. βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε Ομηρία, από το Σ.Ι. και κάθε φορά περνάει απ’ τη κλίνη του Προκρούστη.

Ι. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Όλοι είμαστε μέλη του ιδίου Ιδρύματος και εργαζόμαστε με κοινό σκοπό τη λειτουργία του (ή μήπως όχι ;). Είναι δυνατόν να επιχαίρει κανείς όταν το Ίδρυμα δεν λειτουργεί; Οι αρνήσεις, οι αναβολές ποιόν ωφελούν ;

Κ. Το νεοσύστατο Τ.Ε.Ι. εξακτινωμένο σε πέντε πόλεις και με πρόσθετες ιδιαιτερότητες, γνωστές σε όλους, είναι το μοναδικό από τα Τ.Ε.Ι. και τα Πανεπιστήμια της χώρας, που δεν διαθέτει Αναπληρωτές Προέδρου.

Λ. Πως, λοιπόν, θα Διοικηθεί;

Μ. Αν λόγου χάριν και τα μέλη της Συγκλήτου/Συνέλευσης σκεφτόταν έτσι, τι θα γινόταν, θα έκλεινε το Τ.Ε.Ι.;

Ν. Θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, να ασχοληθούμε με την Οργάνωση του νέου Ιδρύματος, τη σωστή Λειτουργία του, την Εκπαιδευτική διαδικασία, την οργάνωση των Εργαστηρίων, την πρόσληψη Ε.Π. και λοιπού προσωπικού, την ευκαιρία που μας δίνεται μέσω του νέου ΕΣΠΑ, την καλύτερη Λειτουργία του ΕΛΚΕ, του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) και τόσα άλλα.

Ξ. Δυστυχώς κάποιοι, ορατοί και αόρατοι, φαίνεται σαν να μας εμποδίζουν, να μας αποπροσανατολίζουν και προσπαθούν να μας αναγκάσουν ν’ ασχοληθούμε με άλλα πράγματα άσχετα όμως και ξένα προς τα συμφέροντα του Ιδρύματος.

Ο. Η χώρα δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή πολλαπλά και περνάει την πιο δύσκολη φάση της μεταπολεμικής περιόδου με επίκεντρο τα σοβαρά Οικονομικά Προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά μετακυλίονται σε κάθε χώρο και στον καθένα από εμάς. Έχουμε την πολυτέλεια για τέτοιες συμπεριφορές;

Επίσης υπήρξε απάντηση στην φημολογία και στα δημοσιεύματα από τον πρόεδρο:
Όσα αναφέρονται στα έγγραφα αριθμ. 7999/23-12-2014 με τίτλο “ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” και αριθμ. 132/12-01-2015 με τίτλο “ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (09-01-2015) ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”, έχουν σε γενικές γραμμές απαντηθεί στις Πράξεις ΣΙ αριθμ. 26/22-12-2014, 27/23-12-2014, 28/29-12-2014, καθώς και στην από 23-12-2014 ενημερωτική απάντηση μελών ΣΙ, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Ειδικότερα όμως επισημαίνονται συνοπτικά τα εξής:
Είναι ανακριβές ότι πρόκειται για κοινή συνεδρίαση Συνέλευσης-Συμβουλίου, αφού το Συμβούλιο με το αριθμ. 3/08-01-2015 προηγηθέν έγγραφό του δεν προσήλθε για λόγους αυθαίρετης και μη σύννομης σύγκλησης ως προς συγκεκριμένες νομικές διατάξεις (αρθρ.8, παρ.18/εδαφ. ιγ, παρ.13 και παρ.10 του Ν4009/2011).
Είναι ανακριβές ότι δεν εγκρίθηκε το αιτηθέν ποσό, αν και ασυνήθιστα υψηλό, για εκτέλεση δικαστικών δαπανών κατά την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα (Πράξη αριθμ. 28/29-12-2014) και δεν έτυχε της απαραίτητης από το ΤΕΙ προώθησης.
Είναι ανακριβές ότι στο ΣΙ απορρίπτονται θέματα επ’ αόριστον. Δεν εγκρίθηκε ένας οριζόμενος αριθμός έξι (6) Αναπληρωτών Προέδρου ως μη συνακόλουθος κάποιου προγραμματικού σχεδιασμού (Πράξη αριθμ. 27/23-12-2014/θέμα 2ο), ενώ δεν επανήλθε προς έγκριση ένας μικρότερος αριθμός τους (π.χ. ως ο μέγιστος υφιστάμενος στα άλλα ΑΕΙ). Δεν εγκρίθηκε η ανακήρυξη υποψηφίου ως Κοσμήτορα ΣΔΟ, επειδή έλαβε μόνον έξι (6) ψήφους επί συνόλου έντεκα (11) μελών (Πράξη αριθμ. 27/23-12-2014/θέμα 3ο) και δεν επαναφέρθηκε, παρά την πρόταση του ΣΙ, προς επανεξέταση με τη νέα πλέον σύνθεσή του (μικρότερου αριθμού μελών).
Είναι ανακριβές ότι δεν μπορούν να υπογραφούν οι επιταγές επειδή δεν έχουν ορισθεί οι Αναπληρωτές Προέδρου, εφόσον σε κανέναν από τους προτεινομένους δεν μεταβιβάζεται αρμοδιότητα διατάκτη δαπανών (έγγραφο αριθμ. 7314/02-12-2014), ενώ παράλληλα μπορεί αυτή να μεταβιβάζεται και στο Γραμματέα του Ιδρύματος, καθώς και στους προϊσταμένους των λοιπών διοικητικών μονάδων (αρθρ.57, παρ.2/εδαφ. β του Ν. 4009/2011).
Αποτελεί ασυμβίβαστο, όταν “η επιδιωκόμενη αμεσότητα” λήψης αποφάσεων προς επίλυση προβλημάτων βάλλεται ευθέως από τους, πέραν των άλλων και κατ’ αναίρεση του αυτοδιοίκητου, ισχυρισμούς της διοίκησης περί μη σύννομης λειτουργίας του ΣΙ μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης ανασυγκρότησής του (π.χ. δεν επιτρέπει ανάρτηση αποφάσεων ΣΙ στη Διαύγεια).
Διαβεβαιώνουμε για την πρόθεσή μας προς κάθε βελτιωτικής υπόστασης εποπτεία (επικουρία) των υλοποιούμενων δράσεων Προέδρου/Συνέλευσης ΤΕΙ, στο πλαίσιο δημιουργικής συναντίληψης, ακαδημαϊκής δεοντολογίας, υπό την κείμενη νομοθεσία.
Αναμένουμε την κατάρτιση Οργανισμού και τη σύνταξη τετραετούς Ακαδημαϊκού - Αναπτυξιακού Προγραμματισμού του Ιδρύματος από την προσφάτως εκλεγείσα διοίκησή του, προκειμένου κατά τις διαδικασίες έγκρισης και εφαρμογής τους να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην εγνωσμένη ανωτατοποίηση του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας προς εκπλήρωση της αποστολής μας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Φίλιππος Σωτηρόπουλος
(με ειδική εξουσιοδότηση μελών ΣΙ)

Όπως διαπιστώνετε είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
Τα συμπεράσματα δικά σας…

Δεν υπάρχουν σχόλια: