Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Δήμος Δελφών: Να αποφεύγεται η χρήση νερού στην Άμφισσα - Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Μετά τα έντονα φαινόμενα κακοκαιρίας, διενεργήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Εξετάστηκαν τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης για τυχόν διαρροές, όπου και διαπιστώθηκε η καλή κατάστασή τους.
2. Έλεγχος των συστημάτων απολύμανσης.
3. Αύξηση της παρακολούθησης της διαδικασίας απολύμανσης.
4. Εντατικοποίηση του ρυθμού αναλύσεων των παραμέτρων του νερού.
Από τις διενεργηθείσες αναλύσεις, παρουσιάστηκε αύξηση της συγκέντρωσης αργιλίου, που οφείλεται στο μεγάλο όγκο φερτών υλών στη λίμνη του Μόρνου, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Για το λόγο αυτό συνιστούμε για λίγες ημέρες να αποφεύγεται η χρήση του νερού σαν πόσιμο στην Δ.Ε. Άμφισσας.
Το μικροβιακό φορτίο πληροί τα ασφαλή όρια της Κ.Υ.Α.
Για τις υπόλοιπες Δ.Ε. του Δήμου Δελφών, το νερό είναι κατάλληλο προς χρήση.
Για την Δ.Ε. Άμφισσας θα υπάρξει ενημέρωση με καινούριο Δελτίο Τύπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: