Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ: Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

22-12-2015

Ξεκίνησε από την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 και λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2016 η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Η ανανέωση γίνεται από την υπηρεσία στη διεύθυνση Γιδογιάννου 31, Άμφισσα και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) .
           Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους δικαιούχους  Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ είναι:
1)    Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την Υπηρεσία)
2)    Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α. όπου αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και να αναφέρεται και η διάρκεια αυτής της απόφασης από τα Κ.Ε.Π.Α  (φωτοτυπία)
3)    Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και
4)    Βιβλιάριο υγείας-ασθενείας σε ισχύ προκειμένου να σφραγιστεί από την Υπηρεσία.
Για   τους  νέους  δικαιούχους  απαιτούνται  όλα  τα  παραπάνω  συν  δύο  (2)  
πρόσφατες φωτογραφίες.

Για περισσότερες  πληροφορίες  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  της  Δ/νσης Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  της Περιφερειακής  Ενότητας Φωκίδας καθώς και στο τηλέφωνο 2265 350 532.

Δεν υπάρχουν σχόλια: