Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Υπουργείο Υγείας: Συμφωνία για τις διαγνωστικές εξετάσεις

23-12-2015

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την ανακοστολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων, το τελευταίο σε εκκρεμότητα προαπαιτούμενο από τα 13 για την εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ.
Η απόφαση προβλέπει ότι οι τιμές των 51 διαγνωστικών εξετάσεων οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαγνωστική δαπάνη, μειώνονται μεσοσταθμικά σε ποσοστό 43%, ενώ οι υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις μειώνονται μεσοσταθμικά κατά 9%. Παράλληλα, μειώνεται κατά 18% η τιμή αποζημίωσης των μαγνητικών τομογραφιών και κατά 10% του pet-scan.
Στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται ότι η απόδοση των μέτρων θα αξιολογηθεί μετά από 2 μήνες. Σε αυτό το διάστημα η κυβέρνηση δεσμεύεται να παρουσιάσει ένα συνολικό σχέδιο για τον έλεγχο της δαπάνης των διαγνωστικών εξετάσεων που θα περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες και διαγνωστικά πρωτόκολλα, real time έλεγχο των παραπεμπτικών και δικαιότερο σύστημα εκπτώσεων (rebate όγκου).

«Η απόφαση αυτή ελήφθη υπό την πίεση της εκπλήρωσης όλων των προαπαιτουμένων για την εκταμίευση της δόσης και είναι αποτέλεσμα μιας ανεξήγητης επιμονής των θεσμών αποκλειστικά και μόνο στη μείωση των τιμών ως μηχανισμού ελέγχου του κόστους», αναφέρει το υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας ότι η αρχική πρόταση των θεσμών προσδιόριζε το ποσοστό μείωσης των τιμών περίπου στο 70%.
«Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των διαγνωστικών εργαστηρίων να δημιουργήσει ένα πλαίσιο που θα κάνει διαχειρίσιμη αυτή τη μείωση των τιμών με τους παρακάτω τρόπους:
·  Ομαλοποιώντας τη ροή των πληρωμών προς τους ιδιώτες παρόχους.
· Παρεμβαίνοντας στην προκλητή ζήτηση με τις παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω (κατευθυντήριες οδηγίες, διαγνωστικά πρωτόκολλα κ.α)
·  Κατανέμοντας με δικαιότερο τρόπο τις εκπτώσεις επί της δαπάνης (rebate).
· Δίνοντας κίνητρα για την προώθηση συνεταιριστικών σχημάτων στο χώρο των διαγνωστικών εργαστηρίων. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας στην προμήθεια των αντιδραστηρίων και θα ενισχύεται η βιωσιμότητά τους.

Είναι προφανές ότι από τη ρύθμιση αυτή μειώνεται η οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων σε ποσοστό αντίστοιχο με τη μείωση στις τιμές των εξετάσεων», τονίζεται.
Πάντως, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Υγείας «στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης είναι να ενισχύσει τα δημόσια διαγνωστικά εργαστήρια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και να ενισχύσει τη δυνατότητα του ΕΣΥ να καλύπτει τις εργαστηριακές εξετάσεις του πληθυσμού.
Μέχρι, όμως, να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση των δημόσιων δομών είναι αναγκαία η συνεργασία με τους ιδιώτες παρόχους με σαφές πλαίσιο και μηχανισμούς ελέγχου έτσι ώστε η πρόσβαση των πολιτών στις διαγνωστικές εξετάσεις να είναι διασφαλισμένη, η δαπάνη να ελέγχεται με διαρθρωτικά μέτρα και όχι με το μηχανισμό του claw- back και η πολιτεία να είναι συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τα συμβεβλήμενα εργαστήρια».

Δεν υπάρχουν σχόλια: