Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Νέα "ενισχυμένη" διάταξη για το clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη

14-12-2015

Να ψηφίσουν τις...υποσημειώσεις της διάταξης που αφορά την επιβολή clawback και στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη θα κληθούν ουσιαστικά αύριο οι βουλευτές των κομμάτων, στο πλαίσιο της έγκρισης του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε το Σάββατο το βράδυ στη Βουλή και το οποίο περιλαμβάνει τα 13 προαπαιτούμενα για την αποδέσμευση της υπο-δόσης του 1 δισ. ευρώ από τους δανειστές μας.
Πιο συγκεκριμένα, στο νομοθέτημα - για την τύχη του οποίου θα αποφασίσει σε 10ωρη συνεδρίασή της την Τρίτη η Ολομέλεια- αν και δεν αλλάζουν τα όρια της δαπάνης ανά έτος, γίνεται για πρώτη φορά ρητή αναφορά στην κατανομή του ορίου δαπανών μεταξύ νοσοκομείων και φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, επεξήγηση η οποία υπενθυμίζεται δεν είχε προβλεφθεί στο αντίστοιχο νομοσχέδιο που είχε κατατεθεί το Νοέμβριο. 
Με άλλα λόγια, αντί της αναμενόμενης ήδη από τις 10 Δεκεμβρίου σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η Κυβέρνηση αποφάσισε τελικά να "σφραγίσει" την επιλογή της να πετάξει το μπαλάκι αποκλειστικά στις επιχειρήσεις για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης μέσα από νέα διάταξη, αφού η πρόβλεψή της για επιβολή clawback σε νοσοκομεία και φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, σημαίνει πως ελληνικές και ξένες εταιρίες θα καλούνται πλέον να επιστρέφουν χρήματα στο κράτος κάθε φορά που διαπιστώνεται υπέρβαση των ορίων δαπάνης. 


Όπως αναφέρεται άλλωστε στην αιτιολογική έκθεση "η παρούσα τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί ενιαία αντιμετώπιση της παροχής φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης από δημόσιες φαρμακευτικές δομές και γενική ομοιόμορφη αντιμετώπιση του μηχανισμού της αυτόματης επιστροφής clawback στο χώρο του φαρμάκου".
Άρα λοιπόν δεδομένου ότι ο ν.4213/2013 όριζε πως η διάθεση νοσοκομειακών φαρμάκων μπορεί να γίνεται από φαρμακεία νοσοκομείων ή του ΕΟΠΥΥ, αλλά και από ιδιωτικές κλινικές με λιγότερες από 60 κλίνες, εύλογα κάποιος συμπεραίνει πως η διευκρίνιση που εισάγεται στο νέο νομοθέτημα μάλλον έρχεται να καλύψει μία ασάφεια σχετικά με το τί μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης θα αντιστοιχεί στις ιδιωτικές κλινικές.

Τι προβλέπεται
Σύμφωνα με το Άρθρο 41 του Κεφαλαίου Δ' , όπου περιλαμβάνονται "Διατάξεις  Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας" το όριο των δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου θα εφαρμόζεται clawback θα είναι ορίζεται για το 2016 στα 570 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 550 εκατ. πάνε στα δημόσια νοσοκομεια και τα 60 εκατ. στον ΕΟΠΥΥ), ενώ για το 2017 ορίζεται στα 550 εκατ. ευρώ (από τα οποία τα 492,1 εκατ. ευρώ και τα 57,9 εκατ. πάνε στον ΕΟΠΥΥ). Για το 2018, τέλος, το όριο τέθηκε στα 530 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 474,2 εκατ. αντιστοιχούν για τις ανάγκες των νοσοκομείων και τα 55.800.000 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: