Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

40 εκ. ευρώ στις Περιφέρειες από το ΥΠΕΣ για τη μεταφορά των μαθητών – 262.900 ευρώ στη Φωκίδα

23-12-2015

Κατανομή συνολικού ποσού 40.000.000,00€ στις Περιφέρειες της χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ/κής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2015-2016.
Αναλυτικά η κατανομή γίνεται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Δεν υπάρχουν σχόλια: