Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

«ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΠΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»: Αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού

22-12-2015

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο , εκτός από άσχετοι με τα οικονομικά,  κατηγορηθήκαμε και για παραπλάνηση των Πολιτών σχετικά με την υλοποίηση των εσόδων του προϋπολογισμού, και μάλιστα από τον ίδιο τον Δήμαρχο κ. Παναγιωτόπουλο, συνεπικουρούμενο και από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο των Οικονομικών κ. Αναγνωστόπουλο. Δηλαδή, υποτίθεται ότι εμείς ως αντιπολίτευση υποστηρίξαμε λανθασμένα ότι τα έσοδα βαίνουν μειούμενα τη στιγμή που τα έσοδα αυξήθηκαν , όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην έκθεση του 3ου τριμήνου του 2015 και σε σχέση με το αντίστοιχο 3ο τρίμηνο του 2014.

Παραθέτω τις τριμηνιαίες εκθέσεις με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού των εσόδων του 3ου τριμήνου του 2015 (ΑΔΑ:7ΨΘΒΩ9Θ-ΜΩΟ)  και του αντίστοιχου του 2014 (ΑΔΑ:6ΞΦΗΩ9Θ-ΦΒΠ) ,οι οποίες τους διαψεύδουν πανηγυρικά και επιβεβαιώνουν όλα αυτά που υποστηρίξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο,  για να λάβουν γνώση οι πολίτες και η Δημοτική αρχή, αυτά που έφεραν στο Συμβούλιο και που ψήφισαν ως ‘γουρούνι στο σακί’ !
Δηλαδή τα βεβαιωθέντα έσοδα του Δήμου Δελφών- η απόδοση της οικονομικής Υπηρεσίας- βαίνουν συνεχώς μειούμενα, τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτες τιμές.
Καλό, λοιπόν  είναι  ο Γενικός Γραμματέας κ. Ηλίας Θεοφάνης να μην κλαψουρίζει με το παρελθόν και να μην ασχολείται με την αντιπολίτευση, η οποία κάνει με συνέπεια τη δουλειά της, και να κοιτάξει τα χάλια του Δημάρχου και του αρμοδίου αντιδημάρχου των Οικονομικών οι οποίοι, όπως αποδεικνύεται, δεν έχουν ιδέα περί το πού βαδίζει η Οικονομική  κατάσταση του Δήμου.

Τέτοιου είδους θέσεις από πλευράς Δημοτικής Αρχής καταδεικνύουν λαϊκισμό, έλλειψη ενασχόλησης, έλλειψη στοιχειώδους ενημέρωσης και καθιστούν επικίνδυνη την ενασχόλησή τους με το Δήμο Δελφών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: