Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

Επίσημη παρουσίαση του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών»

14-12-2015

Την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015 στις 12.00 στη Ρωμαϊκή αγορά των Δελφών

Την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015 η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα πραγματοποιήσουν την πρώτη επίσημη παρουσίαση στο ευρύ κοινό του έργου «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών».
Το έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών» εντάχθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος (2007-2013) και εκτελέστηκε από την Ι’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (νυν Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος) απολογιστικά και με αυτεπιστασία.
Σκοπός του ήταν η υλοποίηση επεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία του δελφικού ιερού, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας μετά την κήρυξη των Δελφών το 1987, ως μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO).

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από το προσωπικό της Εφορείας, από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο του 2010 και εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2010. Βασικοί άξονές της είναι: η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο για άτομα με κινητικά προβλήματα, η τοποθέτηση εποπτικού υλικού για άτομα με  προβλήματα όρασης, η καλύτερη αναγνωσιμότητα της μορφής των μνημείων, τα οποία λόγω της πυκνότητας των ερειπίων και της στενότητας του χώρου συχνά δεν είναι κατανοητά, η συντήρηση της αρχαίας τοιχοποιίας, η προστασία και η ανάδειξη του φυσικού τοπίου, η βέλτιστη οργάνωση και η διευκόλυνση της λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου και ο εκσυγχρονισμός των χώρων εξυπηρέτησης  του κοινού.
Οι επεμβάσεις, υλοποιήθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2013 έως και το Νοέμβριο του 2015, ήταν ήσσονος κλίμακας, πλήρως αναστρέψιμες και εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις επιταγές της διεθνούς και της ελληνικής νομοθεσίας που αφορούν στην ανάδειξη και συντήρηση της αρχαίας αρχιτεκτονικής, με απόλυτο σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.
Οι επεμβάσεις αυτές έχουν ήδη συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία των μνημείων και στην ελαχιστοποίηση της φθοράς του αρχαίου δομικού υλικού από τους περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, καθώς και στη βελτίωση της περιήγησης στον αρχαιολογικό χώρο, ενώ το έργο στο σύνολό του λειτούργησε προς όφελος της πνευματικής ανάπτυξης και της οικονομικής ευδοκίμησης της περιοχής. Κατά τη διάρκειά του εργάστηκαν 26 άτομα, 8 αρχαιολόγοι, συντηρητές και αρχιτέκτονες και 18 εργατοτεχνίτες, ενώ από τον προϋπολογισμό, ο οποίος ήταν 600.000 Ευρώ, το ήμισυ του ποσού δαπανήθηκε για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Η απασχόληση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αποκτηθεί υψηλή εξειδίκευση αλλά και τεχνογνωσία, δεδομένο το οποίο μας επιτρέπει πλέον να προβούμε σε σημαντικότερα έργα διαχείρισης μνημείων και αναστηλωτικών επεμβάσεων.
Στη λήψη μέτρων προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών κατατάσσονται τα επίσης ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007-2013 έργα: α) «Εξασφάλιση αρχαιολογικού χώρου Δελφών – Κατασκευή μεταλλικού τοίχου ανάσχεσης», το οποίο αφορούσε στην προστασία του Σταδίου, σε μήκος 76μ., από τις καταπτώσεις των βραχωδών μαζών, β) «Αναβάθμιση και επέκταση του υπάρχοντος συστήματος πυρόσβεσης Αρχαιολογικού Χώρου Δελφών (Α’ φάση)», το οποίο εκτελέστηκε από τη Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων του ΥΠΠΟΑ, γ) «Ψηφιακοί Δελφοί», έργο χάρη στο οποίο ο χρήστης του διαδικτύου θα μπορεί να βρει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τους Δελφούς, δ) «Η Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το Αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: Ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων», το οποίο περιέλαβε την ψηφιοποίηση μέρους του ιστορικού αρχείου της Εφορείας.
Η εκδήλωση θα υποστηριχθεί από το Κοι.Σ.Π.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας ιδρύθηκε το 2006 και είναι μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού, που έχει ως βασικό στόχο την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και την επαγγελματική ένταξη ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: