Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Συμμετοχή του ΦΔΕΔ Παρνασσού σε Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο

10-12-2015

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού συμμετείχε σε Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με αναρτημένη εργασία με τίτλο "Strategic sustainable development and ecotourism in mountainous area: The case of Tithoreas trail at the Parnassos National Park region" που αφορά τη διαχείριση και προώθηση των μονοπατιών του Παρνασσού, ως πρότυπο εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε ορεινές περιοχές.
Το Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα  «Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές στη Μεσόγειο: Η Εμπειρία του Παρελθόντοςπολύτιμος Οδηγός για το Μέλλον» διεξήχθη στη Ζάκυνθο από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2015 στο Αμφιθέατρο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Ακολουθεί το ψήφισμα των συνέδρων του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας και της οικονομικής βιωσιμότητας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών:


ΨΗΦΙΣΜΑ
του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου του Ε.Θ.Π.Ζ.
«ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ:
Η Εμπειρία του Παρελθόντος πολύτιμος Οδηγός για το Μέλλον»
ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 4-6 Δεκεμβρίου 2015

Οι Σύνεδροι του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, μέλη Επιστημονικών Εταιρειών για την μελέτη και προστασία του Χερσαίου και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Ελληνική Οικολογική Εταιρεία - Ε.Ο.Ε.,  Ελληνική Βοτανική Εταιρεία - Ε.Β.Ε., Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία - Ε.Ζ.Ε.), Επιστήμονες σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Διαχείρισης και Περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. της Χώρας, Επιστημονικό δυναμικό εμπλεκόμενων Φορέων (Δήμος Ζακύνθου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Αποκεντρωμένη Δοίκηση, Υ.ΠΕ.Ν., κ.λ.π.) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (π.χ. Δίκτυο Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών της Μεσογείου MedPAN), που άμεσα ή έμμεσα συμβάλουμε ενεργητικά στην Προστασία και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και του φυσικού περιβάλλοντος κρίνουμε ότι κύριο μέλημα της Ελληνικής Πολιτείας θα πρέπει να είναι:
 
Α) Η μακροπρόθεσμη (τουλάχιστον σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας 2015-2020) διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και οικονομικής βιωσιμότητας των Φ.Δ.Π.Π. με την α) άμεση (εντός του τρέχοντος μηνός Δεκεμβρίου) εξασφάλιση Κρατικών Πόρων για τα πάγια έξοδα λειτουργίας τους, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και/ή  επιχορηγήσεις από το Πράσινο Ταμείο που να καλύπτουν τις δαπάνες για τα Πάγια Λειτουργικά Έξοδα των 28 Φ.Δ. της χώρας (ποσό περίπου 8.000.000 €/έτος), β) χρηματοδότηση δράσεων των Φ.Δ.Π.Π. από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Κονδύλια (π.χ. Μέτρα του “Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για τις Π.Π.” – PAF, ΗΜΕΠΕΡΑΑ), γ) δυνατότητα εξεύρεσης και εξασφάλισης άντλησης ιδίων πόρων από τους Φ.Δ.Π.Π. μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων, ανταποδοτικών οφελών από χρήσεις/δράσεις εντός των ορίων των Φ.Δ., κ.λ.π.
Β) Άμεση ρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το εργασιακό καθεστώς απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού των  ΦΔΠΠ.

Οι προαναφερόμενες δράσεις θα συμβάλλουν στην αποφυγή της διακοπής λειτουργίας των Φ.Δ.Π.Π. μετά τις 31/12/2015, κάτι που σήμερα αποτελεί έναν ορατό κίνδυνο.  Σε αντίθετη περίπτωση η Χώρα μας εκτίθεται ανεπανόρθωτα καθώς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς υποχρεώσεις της.
Το Κείμενο αυτό αποτελεί ομόφωνη απόφαση και υιοθετείται από το σύνολο των συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου που διοργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: