Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Εγκρίθηκαν απ’το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 6 έργα της Π.Ε. Φωκίδας

Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012, πραγματοποιήθηκε στη Λαμία η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα σε ότι αφορά την ωρίμανση, την προώθηση και την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής σε όλη την Περιφέρεια. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη Φωκίδα:
Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2012.
Για τη Φωκίδα αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος κατά 1.361.639,98€ (έγινε χρήση του αδιαθέτου υπολοίπου) και εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα:
- Βελτίωση συνδετήριου δρόμου Πολύδροσο-Χ.Κ. Παρνασσού (Γ’ Φάση) προϋπολογισμού 1.400.000,00€ με πίστωση για το 2012    200.000,00€.
- Αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος επαρχιακού δρόμου σε Λιλαία-Πολύδροσο-Επτάλοφο προϋπολογισμού 273.000,00€ με πίστωση για το 2012    273.000,00€.
- Αποκατάσταση ζημιών αναβαθμού προστασίας στο χείμαρρο «Καρουτιανόρεμα» προϋπολογισμού 295.000,00€ με μεταφορά πίστωσης από το 2013 στο 2012   45.000,00€.
- Μηχανογράφηση και πιστοποίηση των ΚΤΕΟ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά ISO 9001:2008 και σύνδεση των αυτόματων γραμμών τους με τον κεντρικό server του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προϋπολογισμού 258.300,00€ με πίστωση για το 2012 51.660,00€.
- Προμήθεια και τοποθέτηση απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού για την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 του ΚΤΕΟ Φωκίδας προϋπολογισμού 61.500,00€ με πίστωση για το 2012 61.500,00€.
- Κατασκευή φρεατίων όμβριων υδάτων επαρχιακού δρόμου Ερατεινής Τολοφώνας προϋπολογισμού 6.000,00€ με πίστωση για το 2012 6.000,00€.
Το πρόγραμμα ψηφίστηκε με πλειοψηφία. Αρνητικά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Σπανούδη Δέσποινα, Γκικόπουλος Γεώργιος, Ντούρου Ιωάννα, Χρονάς Αναστάσιος και Λευκό ψήφισε ο Στουπής Νικόλαος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: