Σάββατο, 14 Ιουλίου 2012

ΤΟ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ.!!!


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ κεφ. ΙΓ (13)
...16) Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους, και τους πλούσιους και τους πτωχούς, και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών'
17) και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού.
18) Εδώ είναι η σοφία' όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου' διότι είναι αριθμός ανθρώπου' και ο αριθμός αυτού είναι χξστ'.
.............. !!!!!
smagi-hope

Δεν υπάρχουν σχόλια: