Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Δημοπρατήθηκε η αποκατάσταση οδοστρώματος της Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου, αρχίζουν οι προκαταρκτικές εργασίες διαμόρφωσης του κόμβου Γλυφάδας

Δημοπρατήθηκε την Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012 από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο «Αποκατάσταση οδοστρώματος της Ε.Ο. Ιτέας-Ναυπάκτου κατά τμήματα και προκαταρκτικές εργασίες διαμόρφωσης κόμβου Γλυφάδας» προϋπολογισμού 250.000€.
Η υφιστάμενη κατάσταση του οδοστρώματος εγκυμονούσε κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα καθώς σε διάφορα σημεία ήταν φθαρμένο. Για το λόγο αυτό χρειαζόταν άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος καθώς με την πάροδο του καιρού η υπάρχουσα κατάσταση θα δημιουργούσε περισσότερους κινδύνους καθώς θα αυξανόταν το μέγεθος των ζημιών του οδοστρώματος.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος θα πραγματοποιηθούν εργασίες επάλειψης των σημείων με ασφαλτική ισοπεδωτική συνολικού μήκους περίπου 2.250μ. και εν συνεχεία θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος. Συγκεκριμένα, τα σημεία στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι επεμβάσεις είναι στην περιοχή του Γαλαξιδίου μετά τη γέφυρα για 200μ., στην περιοχή των Αγ. Πάντων για 150μ. σε διάφορα τμήματα της περιοχής του Αγ. Νικολάου σε σύνολο 1.200μ. και λίγο πριν τον Αγ. Σπυρίδωνα για 700μ.
Ταυτόχρονα με τα προαναφερθέντα θα πραγματοποιηθούν και προκαταρκτικές εργασίες διαμόρφωσης του κόμβου Γλυφάδας με την προμήθεια δανείων από υλικό ποταμού και την κατασκευή επιχώματος.
Οι παραπάνω εργασίες, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν θα επιφέρουν καμία απολύτως επίπτωση στο περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: