Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Σεμινάρια Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Ε.Π.Κε. Δελφών

20-28 Ιουλίου 2012
Αρχίζει στους Δελφούς, στο Συνεδριακό Κέντρο του Ε.Π.Κε.Δ., την Παρασκευή  20 Ιουλίου, η δέκατη όγδοη περίοδος των Σεμιναρίων με θέμα την επιμόρφωση καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης των χωρών της Ευρώπης και της Νοτίου Αμερικής στα Αρχαία Ελληνικά. Τα Σεμινάρια θα ολοκληρωθούν στις 28 Ιουλίου.
Το φετινό πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές-φιλολόγους της Μέσης Εκπαίδευσης γυμνασίων και λυκείων του Μεξικού και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιμορφωτές είναι καθηγητές Κλασικών Σπουδών σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, καθώς και σε πανεπιστήμια του Μεξικού.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης στα Αρχαία Ελληνικά ξεκίνησε το 1995 και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με συμμετοχή 50 περίπου επιμορφωνόμενων καθηγητών από διαφορετική χώρα κάθε φορά και επιμορφωτές πανεπιστημιακούς καθηγητές σχολών κλασικών σπουδών και ειδικευμένων ερευνητικών κέντρων από την Ελλάδα και από την χώρα προέλευσης των επιμορφωνόμενων. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων συμπεριλαμβάνεται και η διδασκαλία εκμάθησης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Το πρόγραμμα αυτό του Ε.Π.Κε.Δ. υπαγορεύτηκε από τη διαπίστωση της σταδιακής υποβάθμισης των κλασικών σπουδών σήμερα. Αυτό γίνεται φανερό από τον όλο και περισσότερο περιορισμένο αριθμό σχολείων στις χώρες του εξωτερικού, καθώς και αντίστοιχων καθηγητών που διδάσκουν αρχαία ελληνικά, ενώ μόνο μερικές δεκαετίες πριν οι κλασικές σπουδές αποτελούσαν βασικό τμήμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μέσης Εκπαίδευσης.
Η συρρίκνωση των κλασικών σπουδών οδηγεί και στον περαιτέρω περιορισμό τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με αποτέλεσμα την αισθητή κάμψη του φιλελληνικού ρεύματος, το οποίο ήταν κυρίαρχο στοιχείο του δυτικού πολιτισμού τον περασμένο αιώνα.
Με βάση αυτή την προβληματική, το Ε.Π.Κε.Δ. οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στην ενεργοποίηση φιλολόγων και φιλολογικών συλλόγων ώστε να ευαισθητοποιηθούν η κοινή γνώμη και οι πολιτικές ηγεσίες των διαφόρων χωρών για την τεράστια σημασία της επίδρασης και συμβολής της κλασικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού.
Μια άλλη σημαντική διαπίστωση, ύστερα από 18 χρόνια διοργάνωσης των σεμιναρίων Αρχαίων Ελληνικών, είναι κάποια αναζωπύρωση-από πλευράς των μαθητών- του ενδιαφέροντος στις κλασικές σπουδές στις χώρες που έχουν συμμετάσχει. Παράλληλα, οι καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης μέσω των Σεμιναρίων ενημερώνονται για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη σύγχρονη βιβλιογραφία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τράπεζα Πληροφοριών
Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών έχει ήδη συγκροτήσει κατάλογο με τα εξής στοιχεία που αφορούν στις χώρες που έχουν μέχρι στιγμής συμμετάσχει στα Σεμινάρια Αρχαίων Ελληνικών
1. Την καταγραφή των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπου διδάσκεται η αρχαία ελληνική γλώσσα
2. Την καταγραφή όλων των καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης που έχουν άδεια διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής γλώσσας
3. Την καταγραφή των σχολικών βιβλίων διδασκαλίας αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε όλες τις χώρες που διδάσκονται.
Τα στοιχεία αυτού του καταλόγου θα κυκλοφορήσουν σύντομα σε CD-ROM, το οποίο θα εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με πληροφορίες από τις νέες χώρες που θα συμμετάσχουν στα σεμινάρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: