Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ''ΛΑΡΝΑΚΙ''

Δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012, η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία, εγκρίνεται η ενοικίαση  του γηπέδου των 76 στρεμ. στην θέση ''Λαρνάκι'' από την εταιρεία S&B για 10 χρόνια με μίσθιο 38.000 ευρώ ετησίως.
Το ότι δεν αναφέρεται το όνομα της Εταιρείας η οποία θα ενοικιάσει την έκταση, οφείλεται μάλλον σε αβλεψία, παρά στην ασθμαίνουσα και αντεπιστέλλουσα σπουδή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άμεση τακτοποίηση του θέματος.
Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι, την συγκεκριμένη έκταση διαχειρίζεται το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδος και ότι έχει δημιουργηθεί από ''μπάζωμα'' του θαλασσίου κόλπου ''Λαρνάκι'' στην Ιτέα.  Επίσης, ότι όπως έχει αποδείξει ο Σύλλογος ''ΚΑΡΤΕΡΙΑ'', το ''μπάζωμα'' στερείται αδείας και νομιμοποίησης.
Παρ' όλη την εναντίωση του Συλλόγου (και όχι μόνον) κατά την διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Λιμενικής Επιτροπής, στην προσπάθειά της να ενοικιάσει την εν λόγω έκταση, αν και στερείτο εκ του νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) αυτό το δικαίωμα, εν τούτοις η Λιμενική Επιτροπή απεφάσισε κατά τις τελευταίες ημέρες της θητείας της (Δεκέμβριος 2011), να ενοικιάσει το ''Λαρνάκι'' αν και εκ του νόμου δεν είχε το δικαίωμα ακόμη και να προτείνει κάτι τέτοιο, εκτός εάν και ζητηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  Έτσι  και παρά την θυμηδία την οποία προκάλεσαν οι ενέργειες  της Επιτροπής, για την αντιμετώπιση ενός τόσον σοβαρού θέματος, οι επιπτώσεις του οποίου, θα γίνουν αντιληπτές απ’ όλους στο άμεσο μέλλον, το ''Λαρνάκι'' ενοικιάσθηκε για τα επόμενα 10 χρόνια  έναντι 38.000 ευρώ ετησίως.
Η απόφαση αυτή του Λιμενικού Ταμείου, έλαβε α.α.: 74/2011 και όπως πληροφορούμεθα από την δημοσίευση της εγκρίσεως, η παρούσα  Λιμενική Επιτροπή, την απέστειλε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το υπ' αρ. 418/26-6-2012 έγγραφό της, δηλαδή έξι μήνες μετά από την λήψη της απόφασης και ενώ η προηγούμενη (και έχουσα αποφασίσει) Λιμενική Επιτροπή δεν την είχε αποστείλει!... Η δε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, σε  σχεδόν  μηδενικό χρόνο, παρέλαβε και ασμένως ενέκρινε την εν λόγω απόφαση, δημιουργώντας ιστορικό προηγούμενο για τον τρόπο και τον χρόνο αντίδρασης Δημόσιας Υπηρεσίας!..
Αν υπάρχουν απορίες επί του θέματος, να υπενθυμίσουμε τους εμπλεκομένους:
-        Πρώην Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος: κος Κατσαρός Θεόδωρος
-        Νυν Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος:      κος Γιογάκης Νικόλαος
-        Εγκρίνων Προϊστάμενος Αποκ. Διοικ.(κατ' εντολήν Γ.Γ.Α.Δ.): κος Καλλιώρας Κων.
-        Πληροφορίες: 22310-47405  κος Αλεξόπουλος
Κατ' αυτόν τον τρόπο εξεπληρώθη και το από ετών λεχθέν παρ'  ανωνύμου ανδρός:
'' Τα πάντα για την Πατρίδα, όλα για την Ελλάδα'' (για τη Φωκίδα...ρε γαμώτο, θα προσθέταμε εμείς).

Δεν υπάρχουν σχόλια: