Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

Η Επιτροπή Αναδασμού Πεδιάδας Μόρνου καλεί τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων να δηλώσουν τη θέση προτίμησης στο Νέο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

31 Αυγούστου 2012 λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
 
Με απόφασή της η Επιτροπή Αναδασμού Πεδιάδας Μόρνου καλεί τους ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων να δηλώσουν τη θέση προτίμησης στο Νέο Ιδιοκτησιακό Καθεστώς.
- Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.674/77 παραμένουν στην αυτή θέση  α) οικοδομημένοι χώροι με την προς εξυπηρέτηση του οικοδομήματος αναγκαίας περιοχής,  β) κήποι,  γ) αγροτεμάχια που λόγω θέσης ή προορισμού εμφανίζουν κατά την κρίση της Επιτροπής έντονη ιδιομορφία ή έχουν λόγω αυτών μεγάλη αξία,  δ) μονοτεμαχισμένα κτήματα φυτειών ή αρδευόμενης έκτασης άνω των 6 στρεμμάτων ή ξηρικά άνω των 10 στρεμμάτων που δεν προέρχονται από δικαιοπραξία εν ζωή μετά την έκδοση της απόφασης περί αναδασμού.
- Αιτήματα για συγκέντρωση και επιπλέον ιδιοκτησιών στις θέσεις που αναφέρεται η ανωτέρω παράγραφος δεν θα ικανοποιείται αν δεν είναι τεχνικά εφικτό για την τακτοποίηση του αναδασμού.
- Η συγκέντρωση των αγροτεμαχίων κάθε παραγωγού εάν είναι εφικτό θα γίνεται πλησίον της θέσεως των μεγαλυτέρων εξ’ αυτών.
- Η υποβολή αιτήσεων καθορίζεται έως 31/8/2012 στα
α)Γραφείο Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ευπάλιου, στο Ευπάλιο.
β)Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φωκίδας-Τμήμα Εποικισμού & Αναδασμού, στην Άμφισσα.
γ)Μελετητικό Γραφείο "Αθηναϊκή Τεχνική Τ.Ε.Μ ", Μιχαλακοπούλου 105, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11527.

Δεν υπάρχουν σχόλια: