Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Οι νέες αμοιβές των διορισμένων και αιρετών εκπροσώπων μας

Ανώτατο όριο τις 5.000 ευρώ στις μικτές μηνιαίες αποδοχές όλων των διορισμένων και αιρετών αξιωματούχων, έθεσε με εντολή του πρωθυπουργού, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.
Οι αποδοχές του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και των Υπουργών (εξωκοινοβουλευτικών και μη) εξισώνονται με τις αποδοχές του Βουλευτή.
Παράλληλα ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία μειώνονται οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Στελεχών της Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι αμοιβές διαμορφώνονται ως εξής:


Κατηγορία

Ισχύουσες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες)

Νέες αποδοχές (Μικτές μηνιαίες)

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου

5.856,08

5.000,00

Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

5.856,08

5.000,00

Περιφερειάρχης

5.270,47

4.500,00

Αντιπεριφερειάρχης

3.952,85

3.375,00

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

2.635,24

2.250,00

Δήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)

5.270,47

4.500,00

Δήμαρχος (Δήμος 20.000-100.000 κατοίκων)

4.216,38

3.600,00

Δήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)

3.162,28

2.700,00

Αντιδήμαρχος (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)

2.635,24

2.250,00

Αντιδήμαρχος (Δήμος 20.000-100.000 κατοίκων)

2.108,19

1.800,00

Αντιδήμαρχος (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)

1.581,14

1.350,00

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος άνω των 100.000 κατοίκων)

2.108,19

1.800,00

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος 20.000-100.000 κατοίκων)

1.686,55

1.440,00

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (Δήμος κάτω των 20.000 κατοίκων)

1.264,91

1.080,00Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου

4.871,30

4.250,00

Α΄ Ειδικών Θέσεων

2.785,00

2.240,00

Β΄ Ειδικών Θέσεων

2.582,00

2.080,00

Δεν υπάρχουν σχόλια: