Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Μετά την ολοκλήρωση της Μουσειολογικής μελέτης, υπεγράφει το προσύμφωνο δωρεάς της συλλογής του Ηλία Δαραδήμου με το Δήμο Δελφών, στο υπό σύσταση Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού

Με καθυστέρηση τριών μηνών από το Δήμο Δελφών, ο Ηλίας Δαραδήμος συνυπέγραψε με το Δήμαρχο Δελφών Νίκο Φουσέκη το προσύμφωνο της δωρεάς της συλλογής του, στο υπό σύσταση Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού.
Την Παρασκευή 05 Ιουλίου 2012, ο Χρισσαϊτης συλλέκτης Ηλίας Δαραδήμος συνυπέγραψε με το Δήμαρχο Δελφών Νίκο Φουσέκη το με αριθμό 11.753 «Προσύμφωνο Δωρεάς εν ζωή Κινητών πραγμάτων», της Συμβολαιογράφου Αμφίσσης κ. Χρυσάνθης Αβραμίκου-Κουτρολίκου, με το οποίο ορίζονται οι όροι της δωρεάς της συλλογής του στο Λαογραφικό Μουσείο του Χρισσού. Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά περίπου 230 αντικείμενα και αποτελείται από αυθεντικές και πλήρεις παραδοσιακές και λαϊκές φορεσιές, σπάνιες γκραβούρες της Φωκίδας, σπάνιες φωτογραφίες και έγγραφα του 19ου  αιώνα, έπιπλα, σκεύη και μουσικά όργανα.
Η συλλογή πρόκειται να εκτεθεί στο λαογραφικό μουσείο του Χρισσού που θα στεγαστεί στο Δημοτικό Σχολείο, που μετασκευάζεται γι’αυτό το σκοπό. Το μουσείο προβλέπεται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2013.
Σημειώνεται ότι ο Δήμος Δελφών παρέλαβε πριν από μερικές εβδομάδες την σχετική μελέτη «καταγραφής, αποτύπωσης και τεκμηρίωσης των εκθεμάτων του Εθνολογικού και Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού», από την μουσειολόγο κ. Δέσποινα Πικοπούλου-Τσολάκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: