Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΑΜΦΙΣΣΑΣ; ; ;


Εφημερίς ΄΄ΦΩΚΙΣ΄΄- 16 Ιουλίου 2012, Αρ.Φυλ. 2009
Στις 25 Ιουνίου 2012 δημοσιεύθηκε η απόφαση αριθ. 18/ΑΠΜ/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας (Ειδική διαδικασία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων) με δικαστή την Πρωτοδίκη κ. Καλλιόπη Λαδιά.
Η απόφαση αυτή αφορούσε αίτημα του Νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας» για να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης ΑΠΜ3/26-09-2011 αίτηση, με αντικείμενο τον προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης.
Συγκεκριμένα με την υπ’αριθμ. 2/2009 Πράξη Αναλογισμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας η οποία κυρώθηκε με την υπ’αριθ. 7063/02-12-2009 του Νομάρχη Φωκίδας κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Τ.Ε.Ι. Άμφισσας για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για τη διάνοιξη των προβλεπόμενων από το ρυμοτομικό σχέδιο της Άμφισσας οδών προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Άμφισσας με υπόχρεους για αποζημίωση, για μεν τις ρυμοτομούμενες εκτάσεις το αιτούν νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και για τα επικείμενα αυτών τον Δήμο Άμφισσας, σημερινό Δήμο Δελφών.
Από πληροφορίες μας, η αίτηση του Δήμου Δελφών στο Πρωτοδικείο Άμφισσας απερρίφθη ως προς ορισμένους δικαιούχους της αποζημίωσης για τυπικούς λόγους, λόγω αβλεψίας…
Με αυτή την απόφαση γίνεται κατανοητό ότι η προσπάθεια νομιμοποίησης της κατασκευής και της συνέχισης του Τ.Ε.Ι. Άμφισσας κατέπεσε στο κενό και χρειάζεται να επανέλθουν οι αιτούντες με νέα στοιχεία. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η καταβολή της πλήρους αποζημίωσης στον καθ’ου η απαλλοτρίωση πρέπει να προηγείται της κατάληψης του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, δηλαδή να προηγείται τόσο της απώλειας κυριότητας όσο και της αφαίρεσης της νομής του απαλλοτριωθέντος. Επιπλέον δε, η πλήρης αποζημίωση (μετά των τόκων) πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 18 μηνών διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια.
Πέραν τούτων ερωτούμε τον τέως Δήμο Άμφισσας. Η απαλλοτρίωση της Λεωφόρου Καραμανλή από την οποία ξεκινά η νέα οδός προς τις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Άμφισσας σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα;
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων από το 1965 με την καταβολή των νομίμων στους δικαιούχους ή η απαλλοτρίωση βρίσκεται στο στάδιο της αυτοδίκαιας άρσης (Συντακτική πράξη 1/1974).
Μπορεί η Πολεοδομία του Δήμου Δελφών να χορηγήσει οικοδομικές άδειες στην περιοχή αφού η περιφερειακή οδός και ήδη Λεωφόρος Καραμανλή στα χαρτιά είναι αδιάνοιχτη και πρέπει να πριν απ’όλα να ολοκληρωθεί η διάνοιξη αυτής με την καταβολή των νομίμων αποζημιώσεων στους δικαιούχους;
Ποιος ή ποιοι έχουν την ευθύνη για όλα αυτά;
Κάποιοι τελευταία μιλάνε για Συνεδριακό Κέντρο στο κτίριο του Τ.Ε.Ι. Άμφισσας.
Είναι εύλογο λοιπόν να ρωτάμε. Ο Δήμος Δελφών θέλει να κατασκευαστεί το κτίριο του Τ.Ε.Ι. Άμφισσας;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια: