Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων»

Από 1 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2012 η υποβολή των αιτήσεων

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής της Π.Ε. Φωκίδας, ανακοινώνει ότι, δημοσιεύτηκε η αριθ. 829/19-04-2012 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 για την υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων».
Οι υπαγόμενες Πράξεις αφορούν σε ενέργειες των παρακάτω Δράσεων:

Δράση 1: Βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους.
Δράση 2: Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Δράση 3: Βελτίωση της υγιεινής των προϊόντων.
Δράση 4: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
Δράση 5: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Δράση 6: Βελτίωση της επιλεκτικότητας.
Δράση 7: Αντικατάσταση κινητήρα.
Δράση 8: Αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων.
Δράση 9: Άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι:
Ø      Από 01/07/2012  και μέχρι την 30/09/2012, για νέες αιτήσεις.
Η εν λόγω πρόσκληση είναι αναρτημένη ψηφιακά στον διαδικτυακό τόπο www.alieia.gr, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να λάβουν γνώση και να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις, τους όρους, καθώς και τον τρόπο υποβολής προτάσεων, των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων-δικαιολογητικών στα γραφεία της Υπηρεσίας του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  και στα τηλέφωνα 22653 50540 & 26340 51297.

Δεν υπάρχουν σχόλια: