Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Δημοπρατήθηκε από την Π.Ε. Φωκίδας ο «Περιφερειακός δρόμος Αρτοτίνας»

Δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο «Περιφερειακός δρόμος Αρτοτίνας» προϋπολογισμού 450.000€.
Πρόκειται για εργασίες ασφαλτόστρωσης του υπάρχοντος χωματοδρόμου, σε μήκος 1070μ. που διέρχεται περιφερειακά του οικισμού της Αρτοτίνας. Με τη συγκεκριμένη παράκαμψη τα μεγάλα και βαρέα οχήματα καθώς και η κυκλοφορία οδηγούνται εκτός του χωριού της Αρτοτίνας, που εξαιτίας της στενότητας των δρόμων εντός του χωριού η διέλευσή τους γινόταν με δυσκολία, ενώ τώρα τους επιτρέπει πιο εύκολη διέλευση και πρόσβαση στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου.

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαπλάτυνσης, κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου σε όλο το μήκος του δρόμου για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων καθώς και κατασκευή οχετών σε συγκεκριμένα σημεία. Τέλος θα γίνουν εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης (διαγράμμιση, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, πλαστικοί οριοδείκτες καθώς και πινακίδες σήμανσης).Το συγκεκριμένο έργο θα είναι μέρος του διαπεριφερειακού δρόμου που θα συνδέσει τη Φωκίδα με την Φθιώτιδα και την Αιτωλοακαρνανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: