Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

Έργα από την Π.Ε. Φωκίδας

Αποκατάσταση οδοστρώματος Χρισσού-Άμφισσας-Ιτέας κατά τμήματα
Δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο «Αποκατάσταση οδοστρώματος Χρισσού –Άμφισσας-Ιτέας κατά τμήματα» προϋπολογισμού 650.000€.
Πρόκειται για εργασίες συντήρησης και βελτίωσης τμημάτων του υπάρχοντος φθαρμένου οδοστρώματος επί του εθνικού δρόμου Χρισσού-Αμφισσας-Ιτέας σε διάφορες χιλιομετρικές θέσεις. Επειδή πρόκειται για πολυσύχναστο δρόμο με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο κρίθηκε σκόπιμο και αναγκαίο να βελτιωθούν τα φθαρμένα τμήματα ώστε να μην εγκυμονούνται κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση δημιουργεί επιπλέον φθορές στο οδόστρωμα. Το συνολικό μήκος των υπο βελτίωση τμημάτων είναι περίπου 1630μ. με μέσο πλάτος 12,50μ.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση είναι: απόξεση (φρεζάρισμα) του φθαρμένου οδοστρώματος, τοποθέτηση ισοπεδωτικής στρώσης και τοποθέτηση αντιολησθηρού τάπητα. Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με διαγράμμιση καθώς θα επανατοποθετηθούν οι ακουστικές ταινίες και οι πλαστικοί ανακλαστήρες φωτός-φακίδια.
Ανακατασκευή οδοστρώματος Ε.Ο. εντός οικισμού Χρισσού-Α΄φάση
Δημοπρατήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας το έργο «Ανακατασκευή οδοστρώματος Ε.Ο. εντός οικισμού Χρισσού-Α΄ φάση» προϋπολογισμού 250.000€.
Ο συγκεκριμένος δρόμος διασχίζει τον οικισμό του Χρισσού και η κατάσταση στην οποία είναι αυτή τη στιγμή δυσκολεύει αλλά και εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους κατοίκους όσο και για τα διερχόμενα οχήματα εντός του οικισμού. Λόγω των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος για τη λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού αλλά και από τις επέκεινα συνδέσεις των ιδιοκτησιών με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, υπήρξε σαν αποτέλεσμα να γεμίσει ο δρόμος λακούβες με κίνδυνο τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και να τραυματιστούν οι πεζοί.
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αποκατάσταση είναι: απόξεση (φρεζάρισμα) του φθαρμένου οδοστρώματος, επάλειψη με ασφαλτική συγκολλητική και τοποθέτηση αντιολησθηρού τάπητα. Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση με διαγράμμιση.
Οι παραπάνω εργασίες δεν επιφέρουν καμία απολύτως επίπτωση στο περιβάλλον και πρέπει να εκτελεσθούν το συντομότερο δυνατό καθώς η υπάρχουσα κατάσταση εγκυμονεί κινδύνους για τα διερχόμενα οχήματα αλλά και τους κατοίκους των όμορων ιδιοκτησιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: