Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

1.497 προσλήψεις μονίμων και εποχικών μέσα στον Δεκέμβριο

24-11-2015

Προσλήψεις 1.497 μόνιμων και εποχικών υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν μέσα στον Δεκέμβριο σε υπουργεία, νοσοκομεία, δήμους, παιδικούς σταθμούς, ΕΛΤΑ και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
1.497 προσλήψεις μονίμων και εποχικών μέσα στον Δεκέμβριο

Οι ειδικότητες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή είναι: οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές, μάγειρες, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, υπάλληλοι Πληροφορικής, εργάτες, καθαριστές κ.ά. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία.
Όσον αφορά στους μόνιμους, οι θέσεις που υπάρχουν είναι 200 στα υπουργεία, 690 στα Νοσοκομεία, και 32 στην ΥΠΑ. Για τους εποχικούς οι θέσεις που υπάρχουν είναι 392 σε δήμους, 150 σε παιδικούς σταθμούς, 17 σε νοσοκομεία, και 16 στα ΕΛΤΑ.

Ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ έως την 1η Δεκεμβρίου θα γίνουν οι αιτήσεις για 690 μόνιμους σε νοσοκομεία.
Ταυτόχρονα, ο ΟΑΕΔ, θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρι Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. Μέσω των εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτική των τεχνικών αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών). Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής. Το εργαστήριο για το Νομό Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 25/11/2015 από τις 09.30 έως τις 15.00. Το εργαστήριο για το Νομό Αττικής θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 26/11/2015 από τις 09.30 έως τις 15.00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στους εργασιακούς συμβούλους της υπηρεσίας του ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι. Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

11.248 αιτήσεις για 226 θέσεις στην 4Κ/2015

Περισσότερες από 11.000 ήταν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο ΑΣΕΠ στο πλαίσιο της προκήρυξης 4Κ/2015 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ και ΥΕ σε φορείς του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα, υποβλήθηκαν: 3.168 αιτήσεις για την κάλυψη 125 θέσεων κατηγορίας ΠΕ και 8.080 αιτήσεις για την κάλυψη 101 θέσεων κατηγορίας ΥΕ. Τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις αρχές του νέου έτους.

Προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου έχουν όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για τις 32 μόνιμες θέσεις στην ΥΠΑ. Οι διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

25 θέσεις εποχικών έχουν ανακοινωθεί και στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών για την υλοποίηση της πράξης «Eναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και συγκεκριμένα οι εξής: 1 ΠΕ Πληροφορικής, 12 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 6 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, 2 ΔΕ μαγείρων και 3 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

16 θέσεις για βρεφονηπιοκόμους ανακοινώθηκαν στον δήμο Καλαμαριάς. Πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Αναλυτικά θα προσληφθούν: 8 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, 4 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, 1 ΔΕ Μαγείρων, 3 ΥΕ Καθαριστών/Καθαριστριών.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόµων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, στο Δήµο και συγκεκριµένα τους εξής: 2 ∆Ε Οδηγών (Απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 1 ∆Ε Ηλεκτρολόγων και 13 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων ως εξής: 31 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, 4 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 3 ΔΕ Οδηγών Γ’+ Ε’ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: