Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

Πώς θα εκτυπώσετε τα τέλη κυκλοφορίας

26-11-2015

Στη διάθεση των οδηγών τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή για την εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας του 2016. Δείτε βήμα-βήμα πώς θα εκτυπώσετε το έντυπο

Μέσω της ειδικής εφαρμογής οι ιδιοκτήτες μπορούν να δουν την κατάσταση των οχημάτων που έχουν στην κατοχή τους αλλά και να εκτυπώσουν το έντυπο των τελών κυκλοφορίας του επόμενου έτους. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ανάρτηση των εντύπων θα είναι σταδιακή, ενώ η πληρωμή τους θα πρέπει να γίνει από τους ιδιοκτήτες οχημάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Η εκτύπωση των Τελών Κυκλοφορίας μπορεί να γίνει είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς ΤaxisNet (δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης και Κατάστασης Οχημάτων), είτε χωρίς αυτούς (μόνο για τα Έντυπα Τελών).
Πιο συγκεκριμένα, στις Υπηρεσίες προς Πολίτες επιλέγοντας «Εκτύπωση Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας και Κατάσταση Οχημάτων»

Δίνονται οι παρακάτω δύο επιλογές για να προχωρήσετε:
1) Με κωδικούς ΤaxisNet  (Έντυπα Τελών και Κατάσταση Οχημάτων)
Εισάγετε τους κωδικούς TaxisNet και μπαίνετε στο σύστημα

- Επιλέγοντας Κατάσταση Οχημάτων εμφανίζονται αναλυτικά τα οχήματα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία σας και το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
- Επιλέγοντας Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας εκτυπώνετε τα τέλη κυκλοφορίας - εφόσον έχουν αναρτηθεί από τη ΓΓΠΣ.

2) Χωρίς Κωδικούς TaxisNet (Έντυπα Τελών)

Συμπληρώνοντας τον ΑΦΜ και τον Αριθμό Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και επιλέγοντας το Έτος 2016 (εμφανίζεται σαν επιλογή, μόνο εφόσον έχουν αναρτηθεί τα τέλη κυκλοφορίας για το συγκεκριμένο όχημα) εμφανίζεται το έντυπο Τελών Κυκλοφορίας για να το εκτυπώσετε.
Υπενθυμίζουμε ότι όσοι δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας αντιμετωπίζουν πρόστιμο ίσο με την αξία τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: