Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΑΤΟΠΙΚΑ – ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΜΕΤΡΟ 421 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013

10-11-2015

Η  Εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.- Α.Α.Ε-ΟΤΑ» ενημερώνει ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποίησε με επιτυχία τις τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις συμμετέχοντας με άλλες τριάντα δύο (32) συνολικά Αναπτυξιακές Εταιρείες σε τρία διατοπικά – διακρατικά σχέδια συνεργασίας στα πλαίσια του μέτρου 421 του άξονα 4 «προσέγγιση LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013.
      Συγκεκριμένα πραγματοποίησε τις παρακάτω τοπικές ενημερωτικές εκδηλώσεις:


  1.       Την 10/10/2015 στο «Κυριακοπούλειο» στην Ιτέα  πραγματοποιήθηκε ημερίδα στα πλαίσια του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας με τίτλο «Ο Κορινθιακός Κόλπος». Το εν λόγω σχέδιο συνεργασίας πέντε (5) Αναπτυξιακών Εταιρειών από περιοχές πέριξ του Κορινθιακού κόλπου έχει ως στόχο την ανάδειξη και προβολή της ευρύτερης περιοχής και συγκεκριμένα των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, των εκλεκτών τοπικών προϊόντων, του φυσικού περιβάλλοντος , των δραστηριοτήτων και των δυνατοτήτων που διαθέτει η περιοχή με σκοπό την προσέλκυση επενδυτών σε διάφορους τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού.
  2. Την 29/10/2015 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης του Γαλαξειδίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα στα πλαίσια του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας με τίτλο «Το βιολογικό τραπέζι της νοτιοδυτικής Ελλάδας». Στο σχέδιο συνεργασίας συμμετέχουν  επτά (7) Αναπτυξιακές Εταιρείες από την νοτιοδυτική Ελλάδα και έχει ως στόχο την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τις δυνατότητες παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων , την καταγραφή , ανάδειξη και προβολή των τοπικών βιολογικών προϊόντων που παράγονται στις περιοχές των εταίρων του σχεδίου συνεργασίας, τις απαιτούμενες προδιαγραφές και συνθήκες παραγωγής τους σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος , τις καταναλωτικές τάσεις του πληθυσμού κ.λ.π  Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που έγινε υπό μορφή εργαστηριακών μαθημάτων με σχετικές προβολές βίντεο, οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να δουν και να γευτούν τα λιγοστά πιστοποιημένα αλλά εκλεκτά βιολογικά προϊόντα της περιοχής μας όπως τις ελιές, το ελαιόλαδο και το μέλι. 
  3. Την 30/10/2015  στις εγκαταστάσεις της Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης του Γαλαξειδίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα στα πλαίσια του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας με τίτλο «Γεύσεις Ελλήνων εκλεκτές». Στο σχέδιο συνεργασίας συμμετέχουν  είκοσι (20) Αναπτυξιακές Εταιρείες από την Ελλάδα και έχει ως στόχο την έρευνα, καταγραφή, μελέτη, ανάδειξη και προβολή των εκλεκτών τοπικών προϊόντων των συμμετεχουσών περιοχών των εταίρων, προϊόντων ΠΟΠ (Περιοχών Ονομασίας Προέλευσης), προϊόντων ΠΓΕ (Περιοχών Γεωγραφικής Ένδειξης) και γενικά τοπικών παραδοσιακών προϊόντων υψηλής ποιότητας καθώς και των γεύσεων υπό μορφή συνταγών που παράγονται ή μπορούν να παραχθούν με αυτά τα τοπικά προϊόντα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό με την συμμετοχή σε διεθνή έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο (Βρυξέλλες). Επιπλέον στόχο του σχεδίου συνεργασίας αποτελεί η δημιουργία δικτύου προϊόντων και γεύσεων των συμμετεχουσών περιοχών σε επίπεδο α΄ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την διαρκή προβολή των ως άνω ενεργειών σε βάθος χρόνου και  μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου συνεργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία συμμετείχαν κυρίως επαγγελματίες από τον κλάδο της εστίασης, έγινε επίδειξη παρασκευής συνταγών με τοπικά προϊόντα από γνωστούς σεφ και ακολούθησε γευσιγνωσία των φαγητών που έφτιαξαν οι σεφ καθώς και των εκλεκτών παρασκευασμένων φαγητών που έφεραν οι συμμετέχοντες.

      Η  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.- Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.» κατά το προσεχές χρονικό διάστημα θα σας ενημερώνει τακτικά μέσω της ιστοσελίδας της anfo.gr και των τοπικών ΜΜΕ για την εξέλιξη-ολοκλήρωση των σχεδίων συνεργασίας της με άλλους αναπτυξιακούς φορείς καθώς και για τις ενέργειες της, ενόψει της υποβολής του νέου ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος ανάπτυξης «τύπου LEADER», για την νέα προγραμματική περίοδο στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.            
Δεν υπάρχουν σχόλια: