Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών στις 16 Νοεμβρίου

13-11-2015


Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και ώρα 18.00  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα. 
Θα συζητηθούν 33 θέματα εκ των οποίων : 

  • Έγκριση της 2ης ανάρτησης του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ  και της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων φορέων και τοπικών συμβουλίων που αφορά την 2η  ανάρτηση του Β1  σταδίου της μελέτης.
  • Λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης της μελέτης ΄ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ΄
Δείτε αναλυτικά όλα τα θέματα που θα συζητηθούν:

1.    Έγκριση της 2ης ανάρτησης του Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ  και της ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ και εξέταση των ενστάσεων πολιτών και γνωμοδοτήσεων φορέων και τοπικών συμβουλίων που αφορά την 2η  ανάρτηση του Β1  σταδίου της μελέτης. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
2.    Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (14η   αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
3.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής μικρών έργων κάτω από 5.869,40 € - χωρίς ΦΠΑ (με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87) του Δήμου Δελφών έτους 2015. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
4.    Λύση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δελφών» (Ο.Κ.Α.Δ.Δ.)(Εισηγητής: κ.Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
5.    Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Οικονομικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7.    Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8.    Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης & αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9.    Εκλογή μελών από την παράταξη της πλειοψηφίας για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
10.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
11.  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
12.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΕΡΑΤΟΡΑΧΗΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
13.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΩΣ ΜΑΪΑΜΙ Δ.Κ.  ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
14.  Έγκριση τελικού-τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
15.  Έγκριση τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΤΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
16.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΚΑΡΠΑΚΙ΄ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΄ΣΚΙΤΣΑ΄ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS 376765. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
17.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΚΑΡΠΑΚΙ΄ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΄ΣΚΙΤΣΑ΄ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ με κωδικό MIS 376765. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
18.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 2 ΆΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄ της πράξης  ΎΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄ MIS 217092. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
19.  Λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης της μελέτης ΄ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ΄(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
20.  Λήψη απόφασης τρόπου υλοποίησης του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗ Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
21.  Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
22.  Καθορισμός δικηγορικής αμοιβής για την υποβολή αίτησης αναστολής εκτελέσεως στο ΣτΕ για την υπόθεση ΕΛΜΙΝ. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
23.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για την έκδοση πιστοποιητικού οικονομικής αδυναμίας, για την μείωση των δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
24.  Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου στην Δ.Κ. Άμφισσας.(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
25.  Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών της επιτροπής καθορισμού τιμήματος για την αγορά ακινήτου στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
26.  Ορισμός νέου μέλους στην Επιτροπή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Δημ. Βιβλιοθήκης Άμφισσας ).
27.  Τροποποίηση της αριθ.  64/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Ειδ. εισηγητής: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δελφών κ. Ηλίας Θεοφάνης).
28.  Έγκριση τέλεσης παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2015, στα πλαίσια της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Νικολάου στην Τ.Κ. Κίρρας της Δ.Ε.  Ιτέας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).(Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).
29.  Έγκριση παραχώρησης χωρίς καταβολή μισθώματος κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση προκατασκευασμένου υποσταθμού ΔΕΗ.  (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
30.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγήτρια: κ. Αικατερίνη Καραδήμα, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου).
31.  Ανάκληση της με αριθμό 130/11.4.2014  απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δελφών «περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικού κτιρίου (πρώην παντοπωλείου Π. Λέζα στην Τ.Κ. Καστελλίων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
32.  ΄Εγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην 4η διεξαγωγή του αγώνα ανωμάλου δρόμου "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ". (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
33.  Κατάρτιση σχεδίου χρήσης γηπέδου Χρισσού σε αθλητικούς συλλόγους. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: