Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών την Παρασκευή

24-11-2015

Συνεδριάζει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 στις 18:00, στην ισόγεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας στην πλατεία Ησαΐα. 

Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν:

  • Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ – ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ»
  • Υιοθέτηση ψηφίσματος της Συνέλευσης των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δ.Ε. Παρνασσού- Γραβιάς – Καλλιέων για το Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς. 

Δείτε αναλυτικά όλα τα θέματα της συνεδρίασης: 
1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
2. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΣΧΟΟΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
3. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ  ΣΧΟΟΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
4. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ – ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ».(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
5. Υιοθέτηση ψηφίσματος της Συνέλευσης των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δ.Ε. Παρνασσού- Γραβιάς – Καλλιέων για το Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
6. Λύση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δελφών» (Ο.Κ.Α.Δ.Δ.) (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ.Κληροδοτημάτων).
10. Λήψη απόφασης υλοποίησης μελετών & υπηρεσιών ενταγμένων  στο Τεχνικό Πρόγραμμα. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο:"‘Πλακόστρωση πεζοδρόμου από παιδική χαρά έως Μαϊάμι ΔΚ Ιτέας". (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
12. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους  2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Κληρ/μα Νικολάου Μάμα»(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή).(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
13. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους  2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Κληρ/μα Α. & Μ. Μιχαλοπούλου». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή).(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
14. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους  2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Κληρ/μα Ιωάννη  Αναστασόπουλου». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
15. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους  2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης  Κληρ/μαΛ.Νικολοπούλου». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου,  υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
16. Έγκριση παράτασηςτης από 31.07.2015 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο ΄Μελέτη για το Στρατηγικό Σχεδιασμό ανάπτυξης του ελαιώνα της Άμφισσας και των όμορων περιοχών του Δήμου Δελφών΄ μεταξύ του Δήμου Δελφών, του   Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας.   (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
17. Ακύρωση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ συνεργαζομένων Δήμων και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για ενδιάμεση διαχείριση απορριμμάτων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
18. Έγκριση προτάσεων  για την υλοποίηση  Προγραμμάτων  «Άθληση για όλους» στο Δήμο Δελφών περιόδου 2015-2016». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
19. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δ.Ε.  Παρνασσού. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος)
20. Έγκριση παραχώρησης της υπόγειας αίθουσας του Δημαρχείου (πλατεία Κεχαγιά) σε Συλλόγους. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
21. Λήψη απόφασης (επανεξέταση) « Επί αιτήσεως εταιρείας EnergyTradingA.E για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Ανεμολογικού Ιστού στις περιοχές Στενά πηγάδια, Πόρτες-Κορυφή, Πόρτες. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
22. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων του Δήμου Δελφών.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: