Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Δείτε το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

18-11-2015

Φόρος σε εμφιαλωμένο & χύμα κρασί, ειδικό τέλος 5 λεπτών στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Τι αλλάζει σε 100 δόσεις, ανείσπρακτα ενοίκια.Με τροπολογία τα νέα τέλη κυκλοφορίας.

deite-to-polunomosxedio-pou-katatethike-sti-bouli

Επιβολή τέλους 0,05 ευρώ ανά στήλη κάθε παιγνίου του ΟΠΑΠ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί (40 ευρώ ανά εκατόλιτρο) αποτελούν τα ισοδύναμα για την μη επιβολή ΦΠΑ στην εκπαίδευση, τα οποία περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ στη Βουλή και θα ψηφιστεί το βράδυ της Πέμπτης και που συνδέεται με την εκταμίευση των 2+10 δισ. Ευρώ.
Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης διατάξεις για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, τις αλλαγές στις 100 δόσεις, τις θεσμικές παρεμβάσεις στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, διατάξεις για τον περιορισμό της νοσοκομειακής δαπάνης, για την κοινοποίηση στοιχείων του κράτους στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ενώ περιορίζει σε 2 έτη (από 5 σήμερα) την θητεία της ΓΓΔΕ.
Όσον αφορά τα νέα τέλη κυκλοφορίας αυτά αναμένεται να κατατεθούν σήμερα στη Βουλή με τη μορφή τροπολογίας.

Το χρονοδιάγραμμα για τη δόση

Το νομοσχέδιο θα πρέπει να ψηφισθεί έως το βράδυ της Πέμπτης για να συνεδριάσει εκ νέου το Euro Working Group την Παρασκευή για να «επιβεβαιώσει ότι το νομοσχέδιο αντιστοιχεί σε αυτά που έχουμε συμφωνήσει».
Σε ότι αφορά τα 10 δισ. ευρώ, θα κλείσουν τα βιβλία προσφορών θα γίνουν οι ενέργειες από την Τράπεζα της Ελλάδας και όταν είναι γνωστό το ποσό που θα χρειαστεί να έχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα γίνει η μεταβίβαση του ποσού που χρειάζεται από τον ESM
Για τα 2 δισ. ευρώ, όπως σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος μπορούν να απελευθερωθούν πιο νωρίς και αφορούν στην πληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών του ευρύτερου ελληνικού δημοσίου.
Φόρος κατανάλωσης στο κρασί

Ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγουμένου άρθρου, ορίζεται σε σαράντα (40) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.
Απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα απλά κρασιά, τα οποία παράγουν ιδιώτες και τα οποία καταναλώνονται από τον ίδιο τον παραγωγό, τα μέλη της οικογένειας του ή τους προσκεκλημένους του, με την προϋπόθεση ότι δεν μεσολαβεί πώληση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
Ομοίως, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής, εμφιάλωσης και εμπορίας των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του παρόντα Κώδικα για φορολογικούς σκοπούς.»
Αξίζει να αναφέρουμε ότι για μια φιάλη κρασί (0,75 λίτρα) η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε περίπου 0,30 ευρώ.

Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη

Επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε λεπτών (0,05) του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ ΑΕ. Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από τον πάροχο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, τα έσοδα από το τέλος στα τυχερά παιχνίδια είναι 460- 560 εκατ ευρώ ετησίως, ενώ από τον φόρο στο κρασί 110 εκατ. ευρώ ετησίως.

100 δόσεις

Σε ότι αφορά την ρύθμιση για τις 100 δόσεις, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι ο φορολογούμενος που έχει ενταχθεί σε αυτήν θα πρέπει προκειμένου να μην τη χάσει να εξοφλεί εγκαίρως τις νέες φορολογικές του υποχρεώσεις, όπως είναι ο ΕΝΦΙΑ ή τα τέλη κυκλοφορίας.
Για το χρονικό διάστημα έως τις 30 Ιουνίου έχει διορία 30 ημερών για να εξοφλήσει νέες οφειλές. Η διορία μειώνεται από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 στις 15 ημέρες και από την 1η Ιανουαρίου 2018 ο φορολογούμενος δεν θα πρέπει να καθυστερεί ούτε μια ημέρα την αποπληρωμή νέων οφειλών εφόσον θέλει να παραμείνει στις 100 δόσεις. Ωστόσο, μπορεί να παραμείνει στις 100 δόσεις εφόσον πριν λήξει μια νέα οφειλή υποβάλει αίτηση και ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων που του χορηγείται χωρίς προϋποθέσεις εφόσον η νέα οφειλή του είναι έως 50.000 ευρώ.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ρύθμιση χάνεται όταν εντός του 2017 ο φορολογούμενος καθυστερήσει την πληρωμή μιας νέας φορολογικής οφειλής εφόσον δεν έχει παρέλθει εξάμηνο από την καθυστέρηση προηγούμενης οφειλής.
Για την ένταξη στην πάγια ρύθμιση οφειλών άνω των 50.000 ευρώ θα πρέπει ο φορολογούμενος να αποδείξει στην εφορία αδυναμία πληρωμής.

Ανείσπρακτα ενοίκια

Προϋπόθεση είναι να υπάρχει δικαστική απόφαση σε βάρος του ενοικιαστή που δεν καταβάλει τα ενοίκια προκειμένου ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να αποφύγει να φορολογηθεί για τα ενοίκια που δεν εισέπραξε.
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, «τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, και αποκτώνται από 1.1.2015 και εξής φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράττονται, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολή ή επιδίκασης μισθωμάτων».

Θητεία Γραμματέα Εσόδων

Ορίζεται ότι η πρώτη θητεία του νέου Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) θα είναι διετής αντί για πενταετής. Με σειρά διατάξεων οριοθετούνται οι ευθύνες των ελεγκτικών οργάνων της φορολογικής διοίκησης, όπως η ευθύνη του ΓΓΔΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση του ΓΓΔΕ δεν υπάρχουν ευθύνες, εκτός και έχει ενεργήσει με δόλο ή βαριά αμέλεια.

Φορολογικό απόρρητο

Δίνεται πρόσβαση σε συγκεκριμένους ερευνητές της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στα φορολογικά δεδομένα των πολιτών με αποκλειστικό στόχο στην διευκόλυνση του ερευνητικού- στατιστικού τους έργου.

Πλειστηριασμοί

Στο νομοσχέδιο γίνεται σαφές πως ο οφειλέτης υποχρεούται καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος νόμου όπως επίσης και κατά τη διάρκεια της τριετούς περιόδου χάριτος να επιδεικνύει τη συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη.
Ειδικότερα, έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 θα έχουν δυνατότητα οι οφειλέτες να υποβάλουν στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον, στο πρόσωπο του οφειλέτη (αφορά τη μεσαία τάξη που δεν έχει απόλυτη προστασία) πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
1. Το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του.
2. Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%
3. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα, δηλαδή για πενταμέλη οικογένεια η αντικειμενική αξία φθάνει έως τις 280.000 ευρώ
4. Οσον αφορά δανειακές οφειλές ο οφειλέτης να υπήρξε «συνεργάσιμος».
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή 3 δόσεων, ο ειρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει τηνανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται το αργότερο εντός 4 μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ δέκα ημερών.

Νοσοκομειακή δαπάνη

Καθιερώνεται μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (claw back) για την ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.
Όπως περιγράφεται το όριο δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων για τη φαρμακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρμόζεται ο εν λόγω μηχανισμός, ορίζεται σε 570 εκατ. ευρώ για το 2016, σε 550 εκατ. ευρώ για το 2017 και σε 530 εκατ. ευρώ για το 2018 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
«Οποιαδήποτε φαρμακευτική δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισθέντα όρια, επιστρέφεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους αδείας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασμό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας ή συμψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας με ισόποσες οφειλές για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων», σημειώνει το νομοσχέδιο.
Όπως αναφέρεται, στη φαρμακευτική δαπάνη για τα ενδονοσοκομειακά φάρμακα περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για φαρμακευτικά προϊόντα από δημόσια νοσοκομεία, τον ΕΟΠΥΥ και κάθε άλλο δημόσιο φορέα και οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη από το φαρμακευτικό μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back).

Τσακαλώτος: Το καλοκαίρι η πίεση ήταν το Grexit, τώρα η ανακεφαλαιοποίηση

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, προσπάθησαν να εξηγήσουν τι θα φέρει η νέα συμφωνία με τους δανειστές.
Οπως σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος, η συμφωνία καλύπτει τα 48 προαπαιτούμενα αλλά και ορισμένα θέματα χρηματοπιστωτικού τομέα που ήρθαν μπροστά στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
«Ηταν μια δύσκολη διαπραγμάτευση, στην οποία είχαμε μεγάλη πίεση χρόνου λόγω της ανακεφαλαιοποίησης. Το καλοκαίρι η πίεση ήταν το Grexit, τώρα η ανακεφαλαιοποίηση», σημείωσε.
«Η υπόσχεσή μας στον ελληνικό λαό να διαπραγματευτούμε και να κερδίσουμε πράγματα συνεχίζεται», συμπλήρωσε. Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει τρία βήματα: την ανακεφαλαιοποίηση, την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και η συζήτηση για το χρέος.
Όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών σε συνέντευξη τύπου «το EWG επιβεβαίωσε ότι έγινε η συμφωνία. Ντάισελμπλουμ και Μοσκοβισί έκαναν θετικές δηλώσεις και αυτό θα βοηθήσει την διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης».

Σταθάκης: Καταλήξαμε σε έναν δύσκολο συμβιβασμό

Επιτυχία χαρακτήρισε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, το γεγονός ότι διατηρείται το ποσοστό προστασίας της πρώτης κατοικίας για τουλάχιστον το 60% των δανειοληπτών. Ωστόσο παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση κατέληξε σε έναν δύσκολο συμβιβασμό.
Τόνισε ότι η πρώτη κατηγορία δανειοληπτών, το 25%, έχει απόλυτη προστασία. Στη δεύτερη κατηγορία υπάρχει πολύ ισχυρή προστασία. Όπως είπε ο κ. Σταθάκης, το δάνειο αναπροσαρμόζεται και η δόση που πρέπει να αποπληρώνει ένα νοικοκυριό προσδιορίζεται από ένα νέο όρο, την τρέχουσα εμπορική αξία. Κατά κανόνα η τρέχουσα εμπορική αξία είναι χαμηλότερη σήμερα από ότι πριν από 5-6 χρόνια και κατ' επέκταση αυτό είναι το κόστος που θα φέρει η τράπεζα.
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, τα εισοδήματα από 20-35 χιλ. ευρώ μπορούν να καλύψουν τις δόσεις, υπογράμμισε. Αν για κάποιο λόγο το εισόδημα δεν μπορεί να καλύψει τις δόσεις, το συγκεκριμένο δάνειο παραπέμπεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών, η τράπεζα αποφασίζει πώς θα αναδιαρθρώσει το δάνειο. Αίρεται όμως η προστασία, εάν δεν υπάρξει συμφωνία, και διατηρεί η τράπεζα το δικαίωμα για πιο σκληρά μέτρα.
Ο υπουργός σημείωσε ότι υπάρχουν πολύ χαμηλά όρια στις δόσεις, οι οποίες θα διαμορφώνονται στο 5-10% των εισοδημάτων τους και το υπόλοιπο θα το συμπληρώνει το κράτος.

Οι δικλείδες ασφαλείας για πλειστηριασμούς

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωσε ότι οι θεσμοί ξεκίνησαν ζητώντας προστασία μόλις για το 16% των δανειοληπτών.
Υπάρχουν, είπε τρεις δικλείδες προστασίας για όσους είναι πάνω από το 25%: το ένα είναι ο υπολογισμός της σημερινής εμπορικής αξίας. «Θα υπολογιστεί το ύψος του ενοικίου και με αυτό θα προσδιοριστεί η δόση».
Η δεύτερη δικλείδα είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας ο οποίος θα ενισχυθεί για να έχουν οι τράπεζες να ξεχωρίζουν καλούς δανειολήπτες από αυτούς που μπαίνουν στο σύστημα για να το εκμεταλλευτούν. Αυτό, είπε, είναι καινούργιο στοιχείο που δεν υπήρχε στον Κώδικα Δεοντολογίας και χρειάστηκαν πολλές ώρες διαπραγμάτευσης.
Συμπλήρωσε ότι η τρίτη δικλείδα είναι η οικονομική ανάλυση των στεγαστικών δανείων. Τα πιο πολύτιμα στοιχεία των τραπεζών είναι αυτά τα δάνεια. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συμφέρει τις τράπεζες να κάνουν πλειστηριασμούς γιατί οι αξίες είναι χαμηλές και υπάρχει κόστος συντήρησης.
Όπως είπε θα υπάρχει συμμετοχή του κράτους στην πληρωμή των δανείων των πιο φτωχών (σ.σ. 100 εκατ. ευρώ).
Όπως ανέφερε ο υπουργός οικονομικών, ο νόμος Κατσέλη ήταν καλός στην περίοδο της πτώσης της οικονομίας αλλά δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Χρειάζεται να μπορούν οι τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίηση να μπορούν να δίνουν δάνεια.
Όπως σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος, οι συζητήσεις με τους Θεσμούς τις επόμενες ημέρες θα επικεντρωθούν στο πως θα προχωρήσει η διαδικασία από τούδε και στο εξής. Θα γίνουν συναντήσεις την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, με βασικό αντικείμενο το τι θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο πακέτο προαπαιτουμένων.
Ακόμη, «κλείσαμε τις αλλαγές για το ΤΧΣ και για τη διακυβέρνηση των τραπεζών», σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: