Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Ανάρτηση υποδείγματος προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της διάταξης που κατήργησε τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

01-12-2015

Στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ(www.dsa.gr)  έχει αναρτηθεί σχέδιο προσφυγής στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο για όσους   ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ επιθυμούν να προσβάλουν στη Δικαιοσύνη, την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4337/2015. Είναι γνωστό ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη καταργήθηκε προηγούμενη ρύθμιση που έδιδε στους ασφαλισμένους του Ταμείου, τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στην προσφυγή, η κατάργηση της προηγούμενης ευνοϊκής ρύθμισης, παραβιάζει την συνταγματική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη προς το δημόσιο καθώς και την αρχή της αναλογικότητας σε συνδυασμό με την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου(άρθρα 4 παρ. 5 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος). Επίσης από απόψεως διεθνούς δικαίου παραβιάζει θεμελιωμένο περιουσιακό δικαίωμα που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο υπερισχύει   του εσωτερικού δικαίου.
Την απόφαση τους να προσβληθεί με προσφυγές των ασφαλισμένων στα διοικητικά δικαστήρια η ως άνω διάταξη, είχαν ανακοινώσει οι πρόεδροι του ΔΣΑ, του ΤΕΕ και του ΙΣΑ σε κοινή συνέντευξή τύπου που έδωσαν στις 10 Νοεμβρίου 2015.
Στη συνέντευξη εκείνη, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας Βασ. Αλεξανδρής, είχε χαρακτηρίσει κοινωνικά άδικη την κατάργηση της ευνοϊκής ρύθμισης καθώς ένας μεγάλος αριθμός κυρίως νέων επιστημόνων δεν δύναται να καταβάλει τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές και ωθείται εκτός επαγγέλματος.  Τόνισε μάλιστα ότι πλήττεται η εισπραξιμότητα και απομειώνονται τα έσοδα του Ταμείου με αποτέλεσμα να απειλείται η βιωσιμότητα του ΕΤΑΑ
Ο κ. Αλεξανδρής επεσήμανε επίσης ότι με την διάταξη που ψηφίσθηκε και η οποία επαναφέρει την αυτόματη ανακλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους, παραβιάζεται τόσο η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το δημόσιο, το οποίο δεν δικαιούται μονομερώς να αιφνιδιάζει με αλλεπάλληλες μεταβολές της νομοθεσίας όσο και η αρχή της αναλογικότητας σε συνδυασμό με την αρχή της προστασίας του κοινωνικού κράτους.
Το πλήρες κείμενο του υποδείγματος προσφυγής είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: