Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015

Απολογισμός Αντιπυρικής Περιόδου 2015 Διοίκησης Π.Υ. Φωκίδας

2-11-2015


      Όπως  γνωρίζετε    οι   δασικές   πυρκαγιές   είναι   ένα   καταστροφικό  φαινόμενο και  η  καταστολή  τους  αποτελεί  έναν  δύσκολο  και  επικίνδυνο  τομέα  για  το  Πυροσβεστικό  προσωπικό.
     Για   την  προστασία  του  Δασικού  μας  πλούτου  προσπαθούμε  να  κάνουμε  το  καλύτερο  δυνατόν  και  για   αυτό   ο   επιχειρησιακός  σχεδιασμός   και   η   οργάνωση   του   δασοπυροσβεστικού   μηχανισμού   είναι  μια    διαδικασία   μέσω  της  οποίας   προσπαθούμε   να   ανταποκριθούμε   και  να   έχουμε  τα  καλύτερα  δυνατά  αποτελέσματα.
      Από  την   επεξεργασία   των   στατιστικών   στοιχείων    της  Υπηρεσίας    μας  ,   η   Αντιπυρική   περίοδος    από     1η   Μαΐου    2015     έως   και    31   Οκτωβρίου   2015 ,    όσον  αφορά   τον   τομέα   ευθύνης   της   Διοίκησης    Πυροσβεστικών    Υπηρεσιών   Νομού  Φωκίδος  (Π.Υ.  Άμφισσας ,  Π.Υ.  Ιτέας ,  Π.Κ.  Πολύδροσου , Π.Κ.  Λιδορικίου),  μπορεί   να   θεωρηθεί   μία   από   τις   καλύτερες   και   αποτυπώνεται   στον   παρακάτω   Πίνακα. 
ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΕΣ   ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
ΚΑΙΟΜΕΝΗ   ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  ΣΕ   ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
19
180
      Χαρακτηριστικότερο  σημείο    είναι  ότι   όλες  οι  πυρκαγιές  αντιμετωπίστηκαν  έγκαιρα   με  βασική  παράμετρο  τον   επανασχεδιασμό   της   τακτικής  άμεσης  επέμβασης   και  της   άμεσης   κινητοποίησης  των  Πυροσβεστικών  δυνάμεων   τόσο   σε  επίπεδο   Νομού  Φωκίδος  όσο  και  σε  επίπεδο  Περιφερειακής  Διοίκησης    Π.Υ.  Στερεάς    Ελλάδος ,    με  αποτέλεσμα   οι  περισσότερες  πυρκαγιές  να  ελεγχθούν  πλήρως  μέσα  στην   πρώτη   ώρα   από   την   έναρξή   τους. 
      Αυτό  οφείλεται  στις  εντατικές  προσπάθειες   που  κατέβαλλε  όλο  το  Πυροσβεστικό  προσωπικό  (Μόνιμοι – Πυροσβέστες  Πενταετούς Υποχρέωσης – Συμβασιούχοι   Πυροσβέστες – Εθελοντές) ,   που    υπηρετεί    τόσο    στην  Διοίκηση    Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών  Νομού  Φωκίδος ,  όσο   και   σε   όλη   την  Περιφερειακή   Διοίκηση   Π.Υ.   Στερεάς   Ελλάδος    και   οι    οποίοι    αξίζουν    τα  εύσημα   για    τον   ζήλο   και   την    αυταπάρνηση    που   έδειξαν   κατά   την   εκτέλεση    των  πυροσβεστικών  τους  καθηκόντων.
      Η  προσπάθεια   όμως   ήταν   και    συλλογική   γιατί   οι  δασικές   πυρκαγιές   είναι   ένα   αντικείμενο   στο   οποίο    χρειάζεται   η  συνδρομή    από   όλους .   
      Και   σ’  αυτό    θα   αναφερθώ    σε   όλους    τους   συναρμόδιους   φορείς   (Περιφέρεια   Στερεάς   Ελλάδος   και   τμήμα    Πολιτικής  Προστασίας  -  Αντιπεριφερειάρχη   Φωκίδος   και    Πολιτική   Προστασία   Φωκίδος  -  Δήμαρχοι  &   Αντιδήμαρχοι    Δελφών   και    Δωρίδας  -  Τοπικές    Κοινότητες  -  Διεύθυνση  Δασών   και    Δασαρχεία    Φωκίδος - Αστυνομική   Διεύθυνση   Φωκίδος – Εθελοντικές  ομάδες - Άλλες  υπηρεσίες   και   φορείς),     οι  οποίοι  συνέδραμαν   στο   έργο   μας    και    τους    ευχαριστώ    θερμά    για   την   άψογη  συνεργασία    και    βοήθεια    που   μας   παρείχαν ,   σε   μέσα   και    προσωπικό,   όποτε    και  όποια    ώρα    τους   ζητήσαμε.
        Οφείλω   να    ευχαριστήσω    ακόμη   για     την   προσφορά    τους    και     το    πνεύμα   και   τη    διάθεση   συνεργασίας   που   επέδειξαν,   τις   εταιρείες    Ευρωπαϊκοί   Βωξίτες  Α.Ε.,  την   ΕΛΜΙΝ   Α.Ε ,  την   ΔΕΛΦΟΙ -ΔΙΣΤΟΜΟ   Α.Ε.,     οι   οποίοι    καθόλη    την   διάρκεια   της    αντιπυρικής   περιόδου    έθεσαν    στην    διάθεσή     μας    και    συνέδραμαν    στην    κατάσβεση    πυρκαγιών    με     μηχανήματα ,    υδροφόρες   και    προσωπικό.
       Τέλος  ευχαριστούμε  όλους  τους   πολίτες   που   με   οποιοδήποτε   τρόπο   βοήθησαν  το  έργο  της  υπηρεσίας  μας   ,    στην  αντιμετώπιση   των   δασικών   πυρκαγιών


Δεν υπάρχουν σχόλια: