Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας ενισχύουν με τρόφιμα τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Νομού μας

04-12-2015

Η Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας / Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας στα πλαίσια ενίσχυσης των ευάλωτα κοινωνικά ομάδων  , συνεργάζεται με παραγωγικές οργανώσεις και παραλαμβάνονται ποσότητες προϊόντων που πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές εμπορίας με σκοπό τη δωρεάν διανομή στους ωφελούμενους κατοίκους της περιοχής.
Ο Δικαιούχος Φορέας Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Φωκίδας δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα προϊόντα που παραλαμβάνει δωρεάν , αποκλειστικά για τις ανάγκες των μελών του και   θα δέχεται κάθε κοινοτικό και εθνικό έλεγχο.
Η παραλαβή των προϊόντων πραγματοποιείται  από συσταθείσα αρμόδια επιτροπή και  υπό την εποπτεία  της  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  , που διενεργεί ελέγχους στα πλαίσια των ισχυουσών αποφάσεων.
        Τα προϊόντα μετά την παραλαβή τους , διατίθενται στους συμπράττοντες φορείς , Δήμο Δελφών , Δήμο Δωρίδας , Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας κ.τ.λ για τελική διανομή στους ωφελούμενους.
Έως σήμερα έχουν  ήδη παραδοθεί παιδικές-βρεφικές τροφές  και συνεχίζουμε με τη διανομή  ποσότητας  ακτινιδίων .
Οι ωφελούμενοι –πολίτες οφείλουν να ελέγχουν από τα κέντρα διανομής την παραδοτέα ποσότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: