Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

30-10-2015


                                                                                                                   

Από τη Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατριακής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, εκδόθηκε η παρακάτω σύσταση: 

Η αγορά και χρήση φυτοπροστατευτικών  προϊόντων από 26-11-2015 θα είναι δυνατή μόνο στους παραγωγούς-ψεκαστές και στους επιβλέποντες εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων οι οποίοι θα διαθέτουν πιστοποιητικό για την ορθολογική χρήση Γεωργικών Φαρμάκων.
Ως εκ τούτου συστήνουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτηση του ανωτέρου πιστοποιητικού.
Οι φορείς κατάρτισης και τα κέντρα εξέτασης τα οποία άμεσα χορηγούν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσεως των Γεωργικών Φαρμάκων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος βρίσκονται στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ :

Δεν υπάρχουν σχόλια: