Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

27-10-2015

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για λαικη συσπειρωση

Όλα τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της περιοχής αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας στα πλαίσια των πολιτικών εμπορευματοποίησης της υγείας και ιδιωτικοποιήσεων, που οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ΣΥΡΙΖΑ,  που προσποιείται πως δεν βλέπει…. όταν βλέπει πολύ καλά τα μέτρα που ξεθεμελιώνουν τα λαϊκά δικαιώματα.
Τα σημαντικότερα προβλήματα είναι :
  •  Η υποχρηματοδότηση.
  • Η έλλειψη Προσωπικού
  • Η σημαντική ανεπάρκεια αναλώσιμων υλικών.
  • Οι σοβαρές καθυστερήσεις στην συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.
Σημειώνουμε πως όλα τα νοσοκομεία καλούνται να αντιμετωπίσουν  ανάγκες από την έλλειψη δημόσιας  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που σε όλες τις πόλεις έχει εξαφανιστεί.
Σε αυτές τις συνθήκες ιδιαίτερα προβλήματα υπάρχουν στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Λόγω έλλειψης γιατρών έκλεισε η παιδιατρική κλινική και συνεπώς δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε το Μαιευτικό τμήμα…. Δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί σαν επείγον περιστατικό κανένα παιδιατρικό πρόβλημα.
Δεν μπορεί να διαμορφωθεί πρόγραμμα εφημεριών ασφαλές για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής.
Καλούμε την αρχή της Περιφέρειας να αφήσει κάθε άλλο ζήτημα και την λογική των εθιμοτυπικών υποσχέσεων και να κινητοποιηθεί για να διεκδικήσει μαζί με τον λαό την λύση των προβλημάτων του νοσοκομείου Λαμίας αλλά και των άλλων νοσοκομείων και Κ.Υ της περιοχής.

Δεν χρειάζονται άλλες συσκέψεις. Ούτε ενημέρωση των αρμοδίων. Θα κριθούμε όλοι στην αμεσότητα της δραστηριοποίησης μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: