Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

22-10-2015Τη Δευτέρα στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καλείται το Σώμα να πάρει απόφαση, γνωμοδοτικού χαρακτήρα, αναφορικά με το Β1 στάδιο μελέτης «Αξιολόγηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας». Πώς αντιλαμβάνεται την ανάπτυξη, η Περιφερειακή Αρχή, και τις κατευθύνσεις και προοπτικές τόσο για τη Στερεά όσο και για την Φωκίδα; Ήδη η αρμόδια διαπαραταξιακή επιτροπή και ο Δήμος Δελφών μέσα από εισηγήσεις τους, έχουν προτείνει τον τομέα τουρισμού και πρωτογενούς παραγωγής στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αλλά και σε δεύτερη φάση της εξόρυξης των εταιριών, την επέκταση ΑΠΕ και τις ιχθυοκαλλιέργειες.
Η λίστα των θεμάτων του Περιφερειακού Συμβουλίου που συνεδριάζει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου:


Θέμα 1ο
Έγκριση για την μεταβολή του τόπου διεξαγωγής της 13ης Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την αμέσως επόμενη συνεδρίαση, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ήτοι την 30η Νοεμβρίου 2015 ή οποτεδήποτε αυτή ήθελε οριστεί, από τη Λαμία στο Σχηματάρι.
Εισηγήτρια
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κα Ασημίνα Δ. Παπαναστασίου

                   ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 2ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός

Θέμα 3ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την χειμερινή περίοδο 2015-2016.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

                   ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέμα 4ο
Ορισμός εκπροσώπων Επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων ΠΕ Βοιωτίας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά

Θέμα 5ο
Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας - ‘‘ΔΙΑΔΡΟΜΗ’’ ».
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος

                   ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Θέμα 6ο
Έγκριση Προγράμματος Καταπολέμησης Κουνουπιών ετών 2016 & 2017.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κωνσταντίνος Μπακομήτρος


       
                   ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θέμα 7ο
Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τα έτη 2016 και 2017.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης

                   ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θέμα 8ο
Γνωμοδότηση επί του Β1 σταδίου της μελέτης «Αξιολόγηση αναθεώρηση και εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος κ. Χαράλαμπος Σανιδάς

                   ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ
Θέμα 9ο
Ρύθμιση κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό 1 «Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Υπάτης προς Μαυρολιθάρι και 'Αμφισαν  διά Κομποτάδων Μεξιατών - Λουτρών Υπάτης, Αργυροχωρίου, Αμαλώτας,  Μονής Αγάθωνος και Νεοχωρίου Υπάτης και μετά διακλαδώσεως προς Αμούριον», για κατασκευή τεχνικού άνω διάβασης Σ.Σ.Λειανοκλαδίου.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 10ο
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας (τροπ.03), για το έτος 2015.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 11ο
Έγκριση επικαιροποίησης του χρονοδιαγράμματος  της Προγραμματικής   Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου, για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» και της σύστασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 12ο
Τροποποίηση της ΣΑΕΠ 066 και εντάξεις νέων έργων.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 13ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς για την υλοποίηση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)” και ορισμός μελών για τη στελέχωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

Θέμα 14ο
Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2015.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος

                   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θέμα 15ο
Έγκριση α) της σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.& Δ.) με σκοπό την αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) των όρων του δανείου.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές

Θέμα 16ο
9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2015.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών & Διαχείρισης Δημόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης ΠερλεπέςΔεν υπάρχουν σχόλια: