Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Ε. ΤΟΥ ΤΕΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ ΚΙΡΡΑΣ...

14/10/2015

Σχετικά με την δημοσιοποίηση του  Β1 κεφαλαίου (2η Ανάρτηση ) της μελέτης για την αναθεώρηση  του ΓΠΣ Ιτέας – Κίρρας, ως Επιστημονικός Φορέας του Νομού θέλουμε να εκφράσουμε την άποψη μας στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Μετά από την εξαιρετική ενημέρωση που έγινε στα μέλη μας, στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών, από την συνάδελφο Αρχιτέκτων Μηχανικό Π. Αραβαντινού και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών μας παρουσιάζουμε τις παρακάτω απόψεις μας:
1.      Στο σχέδιο με τίτλο: ΓΠΣ-Χρήσεις Γης και Προστασίας Περιβάλλοντος ΟΤΑ με Αριθμό Σχεδίου Π.2. να παρουσιάζονται και οι προτεινόμενοι κύριοι οδικοί άξονες της περιοχής.
2.      Στις Περιοχές Πολεοδομικού Κέντρου να αφαιρεθούν τα Ο.Τ.102,Ο.Τ.101,Ο.Τ.100, να ενταχθούν στην περιοχή κατοικίας Κ1 και να συμπεριληφθούν τα Ο.Τ.68, Ο.Τ.45, Ο.Τ.24,25,26,27,28,41 και Ο.Τ.72 ώστε να μεγαλώσει το Πολεοδομικό Κέντρο  προς την παραλιακή ζώνη της πόλης .
3.      Να προβλεφθεί έξοδος του χειμάρρου «Μπελενίκου» προς τη θάλασσα καθώς τώρα δεν προβλέπεται.
4.      Στην Μαρίνα  της Ιτέας να προβλεφθεί αύξηση του συντελεστή δόμησης και αύξηση του μέγιστου ύψος έως δυο ορόφους, ώστε να μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον για την εμπορική της εκμετάλλευση.
5.      Στην περιοχή Λαρνάκι όπου υπάρχει τώρα προσωρινή χρήση σαν ΠΠΜ (Σύνοδες Εγκαταστάσεις Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων) να προβλεφθεί ώστε στην  περίπτωση λήξης της σύμβασης και μη ανανέωσης της, η περιοχή να ενταχθεί με χρήση ΠΠΔ ΗΤ3 (Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης).
Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΩΚΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: