Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ...

5/10/2015

Έρχονται σαρωτικές μετακινήσεις υπαλλήλων στον Δημόσιο Τομέα ακόμα και με υποχρεωτικές μετατάξεις προσωπικού σε τομείς πρώτης προτεραιότητας.
Στόχος του κυβερνητικού σχεδίου για την κινητικότητα που αναμένεται να ξεδιπλωθεί μέχρι τα τέλη του 2016 είναι η αποτύπωση σε ένα λογισμικό όπου θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, των κενών θέσεων και των πλεονασματικών υπαλλήλων ανά ειδικότητα σε όλο το Δημόσιο με βάση τα συμφωνημένα οργανογράμματα και τους κλάδους των εργαζομένων.
Με την ηλεκτρονική αποτύπωση της ακτινογραφίας των υπαλλήλων του Δημοσίου στελέχη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης υποστηρίζουν ότι θα γίνονται «αυτόματα» οι καλύψεις των κενών ειδικοτήτων, ενώ θα υπάρχει εικόνα στην Δημόσια Διοίκηση για τις ειδικότητες που θα χρειαστεί ο κρατικός μηχανισμός σε βάθος τριετίας προκειμένου να γίνει καλύτερος προγραμματισμός προσλήψεων.
Για τον σκοπό αυτό η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξετάζει τις καλές πρακτικές από άλλες χώρες και συνεργάζεται με τεχνοκράτες από τις διοικήσεων ευρωπαϊκών κρατών για την ολοκλήρωση του μόνιμου μηχανισμού κινητικότητας.
Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής» θα προηγηθεί η ολοκλήρωση οργανογραμμάτων και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας σε όλο το Δημόσιο. Με βάση τα νέα οργανογράμματα θα καταγραφούν οι ανάγκες και τα πλεονάσματα σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλο το δημόσιο.
Τα νέα οργανογράμματα θα προβλέπουν μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην περιφερειακή διοίκηση, με μεταφορά και του απαραίτητου προσωπικού, αρμοδιοτήτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Θα πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις και καταργήσεις κλάδων και ειδικοτήτων. Για παράδειγμα οι υπάλληλοι διοικητικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα μπορούν να μετακινούνται με μεγαλύτερη ευκολία σε θέσεις πρώτης ανάγκης που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Το βασικό εργαλείο για τον μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας θα είναι το Μητρώο Υπαλλήλων που θα ψηφιστεί με το πρώτο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου.

Στο διαδίκτυο τέλος θα υπάρχει εφαρμογή που θα παρουσιάζει την «ακτινογραφία» του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο με τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα ανά ειδικότητα, βάση των οργανογραμμάτων που θα έχουν συμφωνηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση οι μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν ακόμα και με υποχρεωτικό χαρακτήρα θα γίνουν με διαφάνεια αφού θα στηρίζονται πάνω στην κοινή αποδοχή των οργανογραμμάτων.
Θα πραγματοποιηθούν εσωτερικές προκηρύξεις των κενών θέσεων 2-3 φορές τον χρόνο για την κάλυψη των αναγκών σε εθελοντική βάση όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιλέγουν 3-5 κενές θέσεις και θα μοριοδοτούνται από το ΑΣΕΠ με βάση αντικειμενικά κριτήρια (πτυχία, προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση)
Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις γίνεται υποχρεωτική μετακίνηση προσωπικού κυρίως για θέσεις άμεσης ανάγκης όπως για παράδειγμα στην υγεία και στην παιδεία από φορείς που υπάρχουν πλεονάσματα προσωπικού της ίδια ειδικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: